Bài kiểm tra môn Sinh 9 - Trường THCS Nga Vịnh

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra môn Sinh 9 - Trường THCS Nga Vịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường thcs nga vịnh
	--------@&?--------
Bài kiểm tra môn sinh 9
(Thời gian 45 phút)
Ngày kiểm tra: . tháng 11 năm 2009
Họ và tên: . Lớp 9 ..
 Điểm
 Lời phê của thầy, cô giáo
I. Phần trắc nghiệm : 
Câu 1: Một tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở vào kỳ sau của quá trình nguyên phân. Số lượng NST trong tế bào đó là:
A. 8 NST đơn,
B. 8 NST kép,
C. 16 NST đơn,
D. 16 NST kép
Câu 2: Lai phân tích một cá thể có kiểu gen aa. Tỷ lệ kiểu hình FB sẽ là:
A. 1: 2: 1
B. 1 : 1,
C. 3 : 1,
D. 1 : 1: 1 : 1
Câu 3: Mạch khuôn của một đoạn AND có trình tự các nucleotit như sau: A – G – T – T – X tiến hành tổng hợp mARN. Đoạn mARN sẽ có cấu trúc:
A. T – X – A – A – G,
C. G – A – X – X – T,
B. U – X – A – A – G ,
D. G - A – X – X - U
Câu 4: Số tế bào trứng tạo ra khi 1 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân là:
A. 1,
B. 2,
C. 3,
D. 4
Câu 5: Số tế bào tinh trùng tạo ra khi 1 tế bào sinh tinh tham gia giảm phân là:
A. 1,
B. 2,
C. 3,
D. 4
Câu 6: ở một loài, 1 tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp, số tế bào con tạo ra sẽ là:
A. 2,
B. 4,
C. 8,
D. 16
II. Phần Tự luận:
Câu 1: Hãy nêu bản chất mối quan hệ ở sơ đồ sau:
AND (gen) (1) mARN (2) prôtêin (3) tính trạng
Câu 2: (Dành cho lớp 9A) 
Khi lai 2 giống cà chua thuần chủng về quả đỏ, tròn và quả vàng, bầu dục, thế hệ con lai thu được kết quả: 207 quả đỏ, tròn: 86 quả đỏ, bầu dục: 90 quả vàng, tròn: 27 quả vàng, bầu dục. Hãy cho biết P các kiểu gen như thế nào trong các trường hợp sau:
a. AABb x aabb,
c. aaBb x aaBb,
b. aaBB x aaBB,
d. aaBb x aaBb
(Cho biết gen A quy định quả đỏ, a quả vàng gen B quy định quả tròn, b quả bầu dục).
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.

File đính kèm:

  • docde sinh 9 121109.doc