Bài kiểm tra môn Lí 6

doc1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra môn Lí 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P=10.màm=
P: Trọng lượng (N)
m: khối lượng (Kg)
Điểm:
Họ và Tên:	
Lực kế dùng để đo	, còn cân Rôbécvan là dụng cụ để đo	
Một xe tải có khối lượng 2,8 tấn
Tính trọng lượng của xe
Khối lượng của xe: m=2,8 tấn=	kg
Trọng lượng của xe: P=	niutơn
Một xe tải có khối lượng 2,8 tấn sẽ nặng .......niutơn
20 thếp giấy nặng 18,4 niutơn.
Tính trọng lượng của mỗi thếp giấy
Trọng lượng của mỗi thếp giấy:P==	niutơn
Tính khối lượng của mỗi thép giấy
Khối lượng của mỗi thép giấy: m==	kg
20 thếp giấy nặng 18,4 niutơn. Một thếp giấy sẽ có khối lượng 	gam
Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam.
Tính trọng lượng của mỗi hòn gạch
Khối lượng của mỗi hòn gạch: m=1600gam=	kg
Trọng lượng của mỗi hòn gạch: P=	=	=	niutơn
Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đóng gạch có 10000 viên sẽ nặng 	niutơn
Dùng lực kế để đo trọng lượng của các vật. Lực kế chỉ bao nhiêu nếu các vật có khối lượng như sau:
500 g
Khối lượng m=500 g=0,5 kg
Lực kế chỉ=Trọng lượng P=10.m=10.0,5=5 N
Vậy lực kế chỉ 5 N nếu các vật có khối lượng 500g
1500 g
Khối lượng m=	=	
Lực kế chỉ=	=	=	=	
Vậy lực kế chỉ 	nếu các vật có khối	
10 kg
Khối lượng m=	=	
Lực kế chỉ=	=	=	=	
Vậy lực kế chỉ 	nếu các vật có khối	
15,5 kg
Khối lượng m=	=	
Lực kế chỉ=	=	=	=	
Vậy lực kế chỉ 	nếu các vật có khối	
Khối lượng của các vật là bao nhiêu nếu trọng lượng của chúng lần lượt là: 
5N
Trọng lượng P=5 N
Khối lượng m===0.5 Kg
1,5 N	
Trọng lượng P=	
Khối lượng m=	
0,4 N
Trọng lượng P=	
Khối lượng m=	
250N
Trọng lượng P=	
Khối lượng m=	

File đính kèm:

  • docbai kiem tra ly6bai 10bai11thuan.doc
Đề thi liên quan