Bài kiểm chất lượng giữa học kì 2 năm học: 2008 - 2009 môn: Toán lớp 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm chất lượng giữa học kì 2 năm học: 2008 - 2009 môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
------------------
------------------
-----------------------
trường tiểu học tt NAM SáCH
bài kiểm chất lượng giữa học kì 2 
 năm học : 2008 - 2009
Môn: Toán - lớp 1
Họ và tên học sinh:...............................................
Lớp:.1....... 
Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: 18 tháng 03 năm 2009
Họ và tên giám thị:....................................................
Họ và tên giám khảo:................................................
Câu 1: (2 điểm) Đọc số ( theo mẫu)
	43: Bốn mươi ba	83: ............................................
	13: ........................................	64: ............................................
	59: .........................................	35: ............................................
Câu 2: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a. Số 24 gồm ....................chục và ......................đơn vị
 	Số 60 gồm .................... chục và .....................đơn vị
	 b. Số liền trước số 70 là: .............	Số liền sau số 51 là: ................
Câu 3: (4 điểm) 
	a. Đặt tính rồi tính: (2điểm)
 	16 + 3 34 + 5 30 + 40 60- 50 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
	 b. Đúng ghi Đ, sai ghi Svào ô trống cho thích hợp: (2 điểm)
	 4cm + 6cm = 10 cm 	6cm - 2 = 4cm
	17 cm - 5cm = 12 cm	14 + 5 cm = 19 cm	 
Câu 4: (1 điểm) 
 a. Khoanh vào số lớn nhất: 11 ; 30 ; 27 ; 4 ; 31
 b. Khoanh vào số bé nhất: 15 ; 70 ; 6 ; 80 ; 8
Câu 5: (1 điểm) 
 Lớp 1A có 20 bạn nữ và 10 bạn nam. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn? 
Bài giải
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên:
- Có ........hình chữ nhật
- Có .......hình tam giác.
----------------------------------Hết-------------------------------
Phòng GD & ĐT Nam Sách
Trường Tiểu học TT Nam Sách
***-***
Hướng dẫn chấm KTĐK lần 2
môn toán lớp 1 năm học 2008 - 2009
Bài 1: Tính (2 điểm), mỗi phần 1 điểm. 
	Phần a) Mỗi phép tính đúng cho 0,2 điểm.
	Phần b) Điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,2 điểm.
Bài 2: Số ? (3 điểm). Điềnđúng mỗi ô trống cho 0,25 điểm.
Bài 3: > , < , = ? (3 điểm). Điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,3 điểm. Đúng 3 chỗ chấm cho 1 điểm.
Bài 4 Viết phép tính thích hợp ( 1 điểm). Viết đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.
Bài 5 Hình vẽ bên có: ( 1 điểm). Điền đúng mỗi phần cho 0,5 điểm. 
	a) ...5.....hình tam giác.	b) .....4....hình vuông.
	Tổ chuyên môn thống nhất cho điểm cụ thể thêm trước khi chấm bài !

File đính kèm:

  • docDe KTCL mon Toan giua HK 2 0809.doc