Kiểm tra Đại số & giải tích lớp 11 chương 4 - Đề 1

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 717 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra Đại số & giải tích lớp 11 chương 4 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên: ............................................. lớp
KIỂM TRA Đại số & giải tích lớp 11 CHƯƠNG 4
ĐỀ 1
A) PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) :
* Cõu 1 : (4điểm) Tớnh cỏc giới hạn sau : 
	a) 	b)	c) 
* Câu 2: Chứng minh rằng phương trình: x3-3x+ 1 = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc [0;1]
* Cõu 3 : Xỏc định tham số m để hàm số liờn tục trờn R .
B) PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)
Cõu1: Dóy số (un) với cú giới hạn bằng :
A) 1	B) 0	C) -1	D) 
Cõu 2: Tổng vụ hạn : cú giỏ trị bằng :
A) 	B) 1	C) 	D) 
Cõu 3:	 bằng :
A) 0	B) 1	C) 	D) 
Cõu 4: bằng :
A) 2	B) -2	C) 	D) 
Cõu 5: 
A) 0	B) 1	C) 2	D) 3
Cõu 6: bằng :
A) 	B) 	C) 2	D) -2
Cõu 7: bằng :
A) 	B) 	C) 1	D) 
Câu 8: bằng : A) 0	B)1	C) -1/7	D)+∞
------------Hết-----------
ĐÁP ÁN đề 1 :
 A) PHẦN TỰ LUẬN :
Cõu 1 (4 điểm)
Cụng việc thực hiện được
Điểm cho
1a) 
0,5
0.5
1b) 
0.5
0.5
1c) 
= 
0.5
0.5
1d) 
= 
0.5
0.5
Cõu 2 (2điểm)
Với x<1 : hàm số liờn tục
Với x>1 : hàm số y = mx2+m+1 liờn tục
0.5
0.25
Tại x=1 : hàm số liờn tục tại x = 1 khi và chỉ khi 
Hay : 2=2m+1=2m+1 hay m= 0,5
0.5
0.5
kết luận : m= 0,5
0.25
B) PHẦN TRẮC NGHIỆM : 1B, 2C, 3D, 4C, 5A, 6A, 7B, 8D.

File đính kèm:

  • docKiem tra chuong IVDe 1.doc
Đề thi liên quan