Kiểm tra chương III phân môn: Hình học 9

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 893 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra chương III phân môn: Hình học 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA CHƯƠNG III
Phân môn : Hình học
Thời gian : 45 phút
Đề 1 :
Câu 1 : Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau 
1/ Cho hình vẽ biết AD là đường kính của đường tròn (O) 
 = 500 . Số đo góc x bằng :
A. 	500 
B. 	450 
C.	400 
D. 	300 
1/ Cho hình vẽ, nếu = 250 
thì bằng :
A. 	1300 
B.	 650 
C.	700 
D. 	420
3/ Cho đường tròn (O ; R) sđ = 1200 . 
Diện tích hình quạt tròn OmmN bằng 
A.	 
B.	 
C.	 
D.	
Câu 2 : Cho hình vẽ ta có đường tròn tâm O đường kính AB = 3cm, = 300 
a/ Tính độ dài 
b/ Tính diện tích hình quạt tròn ObmD 
Câu 3 : Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN của đường tròn đó. Gọi I là trung điểm MN.
a/ Chứng minh 5 điểm A, B, C cùng nằm trên một đường tròn .
b/ Nếu AB = OB thì tứ giác là hình gì ? Tại sao ?
c/ Tính diện tích hình tròn và độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC theo R (O)
 khi AB = R
-----HẾT----
KIỂM TRA CHƯƠNG III
Phân môn : Hình học 
Thời gian : 45 phút 
Đề 2 :
Câu 1 : Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau 
1/ Cho hình vẽ biết AD là đường kính của đường tròn (O) 
 = 500 . Số đo góc x bằng :
A. 	500 
B. 	450 
C.	400 
D. 	300 
1/ Cho hình vẽ, nếu = 250 
thì bằng :
A.	 1300 
B. 	 650 
C.	 700 
D. 	 420
3/ Cho đường tròn (O ; R) sđ = 1200 . 
Diện tích hình quạt tròn OmmN bằng 
A.	 
B.	 
C.	 
D.	
Câu 2 : Cho đường tròn tâm O bán kính R = 3cm.
a/ Hãy tính góc AOB, biết độ dài cung AmB tương ứng là cm .
b/ Tính diện tích hình quạt tròn OAmB .
Câu 3 : Cho tam giác ABC (AB = AC) nội tiếp trong đường tròn (O) các đường cao AG, BE, CF gặp nhau tại H.
a/ Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp đó.
b/ Chứng minh GE là tiếp tuyến của đường tròn (I)
c/ Cho bán kính đường tròn (I) là 2 cm. . Tính độ dài của đường tròn (I) và diện tích hình quạt tròn IFHE
-----Hết-----

File đính kèm:

  • docKIEM TRA CHUONG III.doc