Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2007 – 2008 hướng dẫn chấm môn ngữ văn

doc1 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 904 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2007 – 2008 hướng dẫn chấm môn ngữ văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2007 – 2008
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN II (trắc nghiệm khách quan): (Mỗi câu đúng: 0,25 điểm)
ĐỀ SỐ 1:

CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
CÂU 7
CÂU 8
A
D
B
D
A
D
B
A
CÂU 9
CÂU 10
CÂU 11
CÂU 12
CÂU 13
CÂU 14
CÂU 15
CÂU 16
C
A
C
C
D
A
B
D


ĐỀ SỐ 2:

CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
CÂU 7
CÂU 8
B
D
B
C
A
A
C
D
CÂU 9
CÂU 10
CÂU 11
CÂU 12
CÂU 13
CÂU 14
CÂU 15
CÂU 16
C
B
D
A
C
B
D
C

ĐỀ SỐ 3:

CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
CÂU 7
CÂU 8
C
D
A
D
C
A
B
A
CÂU 9
CÂU 10
CÂU 11
CÂU 12
CÂU 13
CÂU 14
CÂU 15
CÂU 16
B
A
D
C
D
B
D
B

ĐỀ SỐ 4:

CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
CÂU 7
CÂU 8
D
C
B
C
D
A
D
A
CÂU 9
CÂU 10
CÂU 11
CÂU 12
CÂU 13
CÂU 14
CÂU 15
CÂU 16
C
A
B
B
A
D
A
A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docVanban-File127.doc
Đề thi liên quan