Đeà kiểm tra học kỳ II môn Hóa học - Lớp 9

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 899 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đeà kiểm tra học kỳ II môn Hóa học - Lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO 	
 QUẬN TÂN BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐEÀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HÓA HỌC - LỚP 9
NĂM HỌC 2013 – 2014
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (3điểm). 
Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi sau đây:
(2)
(1)
 C6H12O6 
 C2H5OHCH3COOHCH3COOC2H5CH3COOHCH3COONa 
 C2H4 
Câu 2: (2điểm).
Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi 
Đun nóng hỗn hợp benzen và brom, có mặt bột sắt 
Cho mẩu natri vào cốc đựng rượu etylic
Câu 3: (2 điểm). 
Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách nhận biết các khí đựng trong các lọ bị mất 
nhãn: CO2 ; CH4; C2H2
Câu 4: (3 điểm). 
Để đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí etilen (đkc) cần phải dùng bao nhiêu lít 
không khí (đkc)? Biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.
Lượng khí etilen trên làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M? 
----------HẾT----------
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH 
 TỔ PHỔ THÔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HÓA HỌC LỚP 9 
NĂM HỌC 2013 - 2014
NỘI DUNG
ĐIỂM
GHI CHÚ
Câu 1: (3điểm) 
 C6H12O6 	 2C2H5OH + 2CO2 ­
 C2H4 + H2O C2H5OH
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
Câu 2: (2điểm) 
Đun nóng hỗn hợp benzen và brom, có mặt bột sắt 
C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
Hiện tượng: mất màu đỏ nâu của brom, có khí bay ra
Cho mẩu natri vào cốc đựng rượu etylic
2Na + 2 C2H5OH 2C2H5ONa + H2 ­ 
Hiện tượng: mẩu natri tan dần, có bọt khí thoát ra
 Câu 3: (2điểm)
 - đục nước vôi trong ® khí CO2 
 - mất màu da cam của dung dịch brom ® khí C2H2 
 - không phản ứng ® khí CH4 
PTHH: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3¯ + H2O
 C2H2 + Br2 C2H2Br2 
Câu 4: (3 điểm). 
 Tính được 
PTHH: C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O
 Tính được 
 Tính được 
PTHH: C2H4 + Br2 C2H4Br2 Tính được 
 Tính được 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,5đ
Mỗi PTHH đúng 0,5đ ; nếu thiếu điều kiện hoặc không cân bằng trừ 0,25đ.
Viết đúng mỗi phương trinh 0,5đ; hiện tượng đúng 0,5đ

File đính kèm:

  • docDe dap an Hoa 9 HKII TanBinh.doc