Đề và đáp án kiểm tra định kì học kì II Toán Lớp 5

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 24/06/2021 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án kiểm tra định kì học kì II Toán Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kì cuối kì 2
Môn: Toán 5
Thời gian làm bài: 45 phút
Bài 1(2 điểm)
Cô giáo đọc: “Sáu mươi mốt ki-lô-gam tám phần trăm”
Bạn Thành viết: 61,80 kg
Bạn Đạt viết: 61,08 kg
	Theo em, bạn nào viết đúng?
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1m =  cm
7m2 8cm2 = . m2
Bài 2 (3 điểm) Đặt tính rồi tính
a) 415,75 + 137,15
b) 405,7 - 28,95
c) 
d) 54,76 : 3,7
Bài 3 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức
a) 
b) 
Bài 4 (1,5 điểm) Ba người ăn một ngày hết 1,8 kg gạo. Hỏi 5 người ăn hai ngày hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết mức ăn của mỗi người là như nhau)
Bài 5 (2 điểm) Một hình thang vuông có đáy bé là 15 cm. Đáy lớn gấp đôi đáy bé còn chiều cao bằng đáy bé.
Tính diện tích hình thang.
Mở rộng đáy bé của hình thang để được hình chữ nhật thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm bao nhiêu so với hình thang?
hướng dẫn chấm
Đề kiểm tra định kì cuối kì 2
Môn: Toán 5
Bài 1(2 điểm)
1 điểm.
Học sinh trả lời: Bạn Đạt viết đúng cho 1 điểm
1 điểm
Mỗi phần làm đúng cho 0,5 điểm.
Bài 2 (3 điểm) 
	Mỗi phép tính đúng (đặt tính và tính đúng) cho 0,75 điểm.
	Kết quả: 
a/ 552,9
b/ 376,75
c/ 453,6
d/ 14,8
Bài 3 (1,5 điểm) Tính đúng giá trị mỗi biểu thức cho 0,75 điểm.
	Kết quả:
a) 27,62
b) 1,53
	Nếu học sinh chưa tìm ra giá trị của biểu thức nhưng từng bước tính vẫn đúng thì cho điểm tối đa là 0,5 điểm/phần.
Bài 4 (1,5 điểm) 
Tìm được số gạo 1 người ăn trong một ngày cho 0,5 điểm.
Tìm được số gạo 5 người ăn trong một ngày cho 0,5 điểm.
Tìm được số gạo 5 người ăn trong hai ngày cho 0,25 điểm.
Ghi đúng đáp số cho 0,25 điểm.
Nếu học sinh có cách giải khác mà vẫn tìm ra kết quả thì vẫn cho điểm tối đa.
Bài 5 (2 điểm) 
1 điểm
Tìm được đáy lớn cho 0,5 điểm.
Tính được diện tích hình thang cho 0,5 điểm
0,75 điểm.
Tính được diện tích hình chữ nhật mới cho 0.5 điểm.
Tìm được phần diện tích tăng thêm cho 0,25 điểm.
Học sinh có thể làm theo hướng khác nhưng vẫn tìm ra đáp số thì vẫn cho điểm tối đa.
*Ghi đúng đáp số cho 0,25 điểm.

File đính kèm:

  • docKTDK CK2 HAC HAI.doc