Đề kiểm tra học kì I Lịch sử Lớp 5 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Lê Thọ Xuân

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Lịch sử Lớp 5 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Lê Thọ Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Lê Thọ Xuân
Lớp 5ù 
Họ và tên: ----------------------------------------------
 THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKI
 Năm học: 2009-2010.
 Mơn thi: Lịch sử.
 Ngày thi: 22/12/2009.
 Thời gian: 30 phút. (Khơng kể phát đề)
Điểm
Họ tên và chữ ký GV coi thi
Họ tên và chữ ký GV chấm thi
1. -------------------------------------------------------------------------------
2. -------------------------------------------------------------------------------
1. -------------------------------------------------------------------------------
2. -------------------------------------------------------------------------------
 Đề bài:
1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
 1.1. Thực dân Pháp xâm lược nước ta vào tháng năm nào?
a. Tháng 8/1945
b. Tháng 9/1955
c. Tháng 8/1957
d. Tháng 9/1958
 1.2. Người đề nghị canh tân đất nước là ai?
a. Phạm Phú Thứ
b. Nguyễn Trường Tộ
c. Trương Định
d. Tơn Thất Thuyết
 1.3. Lý do nào khiến xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cĩ sự thay đổi?
a. Triều đình nhà Nguyễn cĩ chính sách cải cách mạnh mẽ đất nước
b. Cĩ nước ngồi vào đầu tư khai thác
c. Phong trào Cần Vương thất bại
d. Thực dân Pháp đặt ách đơ hộ thống trị, tăng cường bĩc lột, vơ vét tài nguyên của nước ta.
1.4. Mục đích ra nước ngồi của Nguyễn Tất Thành là gì?
a. Học tập để đỗ đạt, để lập nghiệp
b. Tìm việc làm, thử vận may ở nước ngồi
c. Tìm ra con đường cứu nước, cứu dân phù hợp với hồn cảnh đất nước ta
2. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn (phát động khắp nơi, biết chữ, phấn khởi, mở thêm, khơng biết chữ, hiểm nghèo, cấp sách) vào chỗ trống của đoạn văn sau cho phù hợp.
	Phong trào xố nạn mù chữ được Người  dạy người  Khơng khí  vui tươi tràn ngập trong các lớp bình dân học vụ. Trường học được  trẻ em nghèo được  tới lớp. Chính quyền Cách mạng non trẻ đã vượt qua , từng bước đẩy lùi “giặc đĩi, giặc dốt”.
3. Nối mốc thời gian (cột A) với sự kiện lịch sử (cột B) cho phù hợp
A (Thời gian)
B (Sự kiện lịch sử)
a. 1985
1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
b. 1905
2. Cách mạng tháng Tám thành cơng
c. 05/6/1911
3. Bùng nổ phong trào Cần Vương
d. 1930 - 1931
4. Phan Bội Châu sang Nhật
e. 19/8/1945
5. Phong trào Xơ Viết Nghệ Tĩnh bùng nổ
6. Bác Hồ đọc Tuyên ngơn Độc lập
4. Hãy nêu tên vị anh hùng đã cĩ hành động dũng cảm là chặt đứt cánh tay để ơm bộc phá đánh vào lơ cốt địch ở trận Đơng Khê (chiến thắng Biên giới Thu Đơng 1950).
----Hết----

File đính kèm:

  • docLICH SU.doc