Đề thi giữa học kì I Toán Lớp 5 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Hà Huy Tập

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giữa học kì I Toán Lớp 5 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Hà Huy Tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD-TX Buôn Hồ THI GIỮA KỲ I NĂM HOC 2009-2010
Trường TH Hà Huy Tập Môn Toán 5 ( thời gian 40 phút )
Họ tên : .
Phần I : ( 3 đ ) 1. Viết theo mẫu : (1 đ )
Bài
Đọc số
Viết số
Số thập phân có
a
Bốn mươi lăm phẩy bảy
45,7
45 đơn vị , 7 phần mười 
b
Không phẩy hai trăm linh năm
.
c
10,001
2.(1 đ ) Khoanh tròn vào chữ cái ( A, B, C, D ) trước câu trả lời đúng :
 Một hình vuông có cạnh là m thì chu vi hình vuông là :
A.m ; B.m ; C. 2 m ; D.m.
3. (1 đ ) Ghi Đ ( đúng ) hoặc S ( sai ) vào trước chữ cái cho phù hợp :
 A. 28 = ; B. = ; C.< ; D. 28,10 = 28 
Phần II : ( 7 đ ) 1. Tính : (2 đ )
 a.+ - = .
 b. 4: = ..
2. (4 đ) Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 40m và chiều rộng bằng chiều dài .
a/ Tính chiều dài , chiều rộng vườn hoa ?
b/ Tính diện tích vườn hoa ?
3.(2 đ ) Có bao nhiêu phân số bằng phân số mà mỗi phân số đều có tử số và mẫu số có hai chữ số ? Ghi các phân số đó ra .
Có ..phân số .
Các phân số đó là : 
 4. (1 đ ) Nối hai số đo diện tích bằng nhau :
 A) 15 km2 * * 1500m2
 B) 15 ha * * 1500 dm2
 C) 15 dam2 * * 1500 ha2
 D) 15 m2 * * 1500 dam2

File đính kèm:

  • docDE THI GIUA KI I 0910.doc