Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Yên Bái năm học 2012 - 2013 môn thi: Toán

doc1 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Yên Bái năm học 2012 - 2013 môn thi: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
 TỈNH YÊN BÁI 	NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC
 	Môn thi: TOÁN
 	Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
 	Khóa thi ngày 23/6/2012
 	 (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)
Câu 1: (2,0 điểm)
Cho hàm số y = x + 3 (1)
Tính giá trị của y khi x = 1
Vẽ đồ thị của hàm số (1)
 Giải phương trình: 4x − 7x + 3 = 0
Câu 2: (2,0 điểm)
 Cho biểu thức M = + − 
Tìm điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa. Rút gọn biểu thức M.
Tìm các giá trị của x để M > 1
Câu 3: (2,0 điểm)
 Một đội thợ mỏ phải khai thác 260 tấn than trong một thời hạn nhất định. Trên thực tế, mỗi ngày đội đều khai thác vượt định mức 3 tấn, do đó họ đã khai thác được 261 tấn than và xong trước thời hạn một ngày. 
 Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội thợ phải khai thác bao nhiêu tấn than?
Câu 4: (3,0 điểm)
 Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 12 cm. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By. M là một điểm thuộc nửa đường tròn (O), M không trùng với A và B. AM cắt By tại D, BM cắt Ax tại C. E là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Chứng minh: AC . BD = AB.
Chứng minh: EM là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O.
Kéo dài EM cắt Ax tại F. Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn tâm O sao cho diện tích tứ giác AFEB đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
Câu 5: (1,0 điểm)
 Tính giá trị của biểu thức T = x + y + z − 7 biết:
x + y + z = 2 + 4 + 6 + 45

File đính kèm:

  • docYen Bai 2012.doc