Đề thi học kỳ II phần trắc nghiệm khách quan môn Toán lớp 9 (Đề lẻ)

doc1 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ II phần trắc nghiệm khách quan môn Toán lớp 9 (Đề lẻ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHòNG GD-Đt an dương
Trường THCS Nam Sơn
šššš&››››
Đề thi học kỳ II năm học 2006 – 2007
Phần trắc nghiệm khách quan
Môn toán lớp 9
Thời gian làm bài 20 phút
I/ Hãy ghi chữ cái được chọn trả lời đúng vào tờ giấy thi.	đề lẻ
Câu 1: Hệ phương trình: có một nghiệm là:
A. (-1; 1)
B. (-1; -1)
C. (1; -1)
D. (1; 1)
Câu 2: Cặp số (-3; 1) là nghiệm của hệ phương trình:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3: Phương trình nào sau đây kết hợp với phương trình x – 2y = 1 để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm.
A. 3x – 6y = 3
B. x + 2y = 1
C. – 3x – 6y = 3
D. – x – 2 y = 1
Câu 4: Điểm thuộc đồ thị hàm số là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5: Hàm số là:
A. Đồng biến với mọi x
B. Nghịch biến khi x 0
C. Nghịch biến với mọi x
D. Đồng biến khi x0
Câu 6: Phương trình 2x2 + 1 = 0 có nghiệm là:
A. 
B. 1; -1
C. -1
D. vô nghiệm
Câu 7: Phương trình x2 + 3x + 2 = 0 có các nghiệm là:
A. 1; -2
B. -1; 2
C. -1; -2
D. 1; 2
Câu 8: Hai số và là các nghiệm của phương trình bậc hai.
A. x2 - x – 1 = 0
B. x2 - x + 1 = 0
C. x2 + x + 1 = 0
D. x2 + x - 1 = 0
Câu 9: Cho hình tròn thứ nhất bán kính R, hình tròn thứ hai bán kính 3R. Diện tích hình tròn thứ hai bằng k lần diện tích hình tròn thứ nhất, khi đó k bằng:
A. 3
B. 6
C. 9
D. 27
II/ Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào bài làm của em:
Tứ giác MNPQ nội tiếp một đường tròn thì hai góc đối diện của tứ giác bằng nhau.
Một hình trụ và một hình nón có cùng chiều cao và cùng bán kính đáy thì tỉ số giữa thể tích và hình nón và hình trụ là .
III/ Chép lại và điền tiếp vào chỗ .. trống để được khẳng định đúng.
Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo 
Trên đường tròn bán kính R, độ dài m của một cung n0 tính theo công thức
IV/ Hãy ghép mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải để được khẳng định đúng.
Cột trái
Cột phải
1. Số đo của góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn
A. bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
2. Số đo của góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung
B. bằng số đo cung bị chắn.
3. Số đo của góc có đỉnh nằm trong đường tròn
C. bằng nửa số đo cung bị chắn.
4. Số đo của góc ở tâm

File đính kèm:

  • docDe trac nghiem toan 9 ky II(le).doc
Đề thi liên quan