Đề thi giao lưu toán tuổi thơ tháng 12 Lớp 5 - Năm học 2013-2014

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giao lưu toán tuổi thơ tháng 12 Lớp 5 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI CÁ NHÂN
Họ và tên:
Lớp: .. Trường TH
Số báo danh:
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CỤM BÌNH LỚP 5 NĂM HỌC 2013 - 2014
(Thời gian làm bài 30 phút không kể thời gian giao đề)
 ĐIỂM
I. Hãy khoanh vào đáp án đúng vào sau mỗi bài toán
Đề bài
Đáp án 
Bài 1: Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho 2; 5và 9.
A. 3870; B.3875
C. 3780; D.3850
Bài 2: Ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 108. Tìm số lớn nhất.
A.34 B. 46
C.38 D. 40
 Bài 3: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2013?
A.2011 B. 2012
C.2013 D.2014
Bài 4 : Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi và tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ. Tìm tuổi con cách đây 3 năm.
A.9 B.10
C.11 D.12
Bài 5: Chữ số tận cùng của kết quả dãy tính 1981 + 1982 + 1983 +... + 1988 + 1989 là: 
A.1 B. 3
C. 4 D.5
Bài 6: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng phải đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế?
A.16 B.17
C.18 D.19
Bài 7: Hai số có hiệu bằng 26,8. Biết số thứ nhất bằng  số thứ 2. Tìm số bé.
A.40,1 B.41,2
C.42 D.42,2
Bài 8: Tìm trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên.
A. 48 B.49,5
C.50 D.50,5
Bài 9: Tìm y biết: (y x 3 + 2013) x 299 = (81 + 2013) x 299
 A. 25 B.26
C. 27 D. 28
Bài 10: Từ các chữ số 2; 4; 6; 8. Viết được bao nhiêu STP có 4 CS khác nhau mà chỉ có 2 chữ số ở phần nguyên ? 
A. 18 B.22
C. 20 D.24 
Bài 11: Tổng 2 số bằng 88,36 nếu tăng số thứ nhất lên 3 lần và số thứ hai tăng lên 5 lần thì tổng sẽ bằng 402,8. Tìm số thứ 2.
A.68,86 B.86,68
C. 6,886 D.688,6
Bài 12: Hãy cho biết có bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong số đó có chữ số 3.
A. 171 B. 252
C.648 D. 117 
Bài 13: Hiện giờ là 5 giờ đúng. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai kim trùng nhau là bao lâu ?
A.11/5giờ B.5/11 giờ
C.11/12giờ D.12/11giờ
Bài 14: Tìm diện tích một hình vuông biết nếu giảm cạnh của nó thì được hình vuông mới có diện tích là 42,25 cm2. 
A.169cm2 B.179cm2
C.197cm2 D.196cm2
Bài 15: Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng thì được số mới hơn số phải tìm 34,65 đơn vị . 
A.38,5 B.3,85
 C.0,385 C.3,58 
 II. Thí sinh trình bày bài giải
Bài 16: Có 45 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 10 ngày. Sau khi cùng làm được 4 ngày, người ta chuyển bớt đi
15 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?
Bài giải
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
Họ và tên:
Lớp: .. Trường TH
Số báo danh:
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CỤM BÌNH LỚP 5 NĂM HỌC 2013 - 2014
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Đề 01: Chu vi một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng thì chiều dài gấp mấy lần chiều rộng ?
 Kết quả : .. lần
"
Họ và tên:
Lớp: .. Trường TH
Số báo danh:
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CỤM BÌNH LỚP 5 NĂM HỌC 2013 - 2014
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Đề 02: Dãy số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ... ; 19 ; 20 có tất cả bao nhiêu chữ số ?
Kết quả : .. chữ số 
"
Họ và tên:
Lớp: .. Trường TH
Số báo danh:
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CỤM BÌNH LỚP 5 NĂM HỌC 2013 - 2014
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Đế 03: Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm 
 Kết quả : .. .
Họ và tên:
Lớp: .. Trường TH
Số báo danh:
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CỤM BÌNH LỚP 5 NĂM HỌC 2013 - 2014
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Đề 04: Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 14. Hai năm trước tuổi em bằng 3/5 tuổi anh. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi?
 Kết quả : .. 
"
Họ và tên:
Lớp: .. Trường TH
Số báo danh:
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CỤM BÌNH LỚP 5 NĂM HỌC 2013 - 2014
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Đề 05: Lớp 5A có 60% là học sinh nữ. Biết số học sinh nữ nhiều hơn nam là 6 bạn. Tính số học sinh của lớp 5A? Kết quả : 
"
Họ và tên:
Lớp: .. Trường TH
Số báo danh:
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CỤM BÌNH LỚP 5 NĂM HỌC 2013 - 2014
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Đề 06: Tính Giá trị của biểu thức 
 Kết quả : . 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CÁ NHÂN
Bài 1: 5 điểm, đáp án đúng: A.3870
Bài 2: 5 điểm, đáp án đúng: C. 38
Bài 3: 5 điểm, đáp án đúng: C.2013
Bài 4: 5 điểm, đáp án đúng: A.9
Bài 5: 5 điểm, đáp án đúng: D.5
Bài 6: 5 điểm, đáp án đúng: C.18 bộ
Bài 7: 5 iểm, đáp án đúng: D. 42,2
Bài 8: 5 điểm, đáp án đúng: B.49,5
Bài 9: 5 điểm, đáp án đúng: C. 27
Bài 10: 5 điểm, đáp án đúng: D.24
Bài 11: 5 điểm, đáp án đúng: A.68,86
Bài 12: 5 điểm, đáp án đúng: B.252
Bài 13: 5 điểm, đáp án đúng: B. 5/11gio
Bài 14: 5 điểm, đáp án đúng: A.169cm2
Bài 15: 5 điểm, đáp án đúng: B. 3,85
Bài 16: 25điểm 
Bài giải
 Một giờ vòi 1 chảy được số phần bể là.
 1: 6 = 1/6 (bể)
 Một giờ vòi 2 chảy được số phần bể là.
 1: 9 = 1/9 (bể)
 Một giờ cả hai vòi chảy cùng một lúc được số phần bể là.
 1/6 + 1/9 = 5/18 (bể)
 Phần bể không chứa nước sau khi vòi 1 chảy được một giờ là.
 1 – 1/6 = 5/6 (bể)
 Thời gian để cả hai vòi cùng chảy đến khi bể đầy nước là.
 5/6 : 5/18 = 3 (giờ)
 Đáp số: 3 giờ
 (Lưu ý: Thí sinh có cách giải khác vẫn cho điểm tối đa.)
	ĐÁP ÁN (ĐỀ THI ĐỒNG ĐỘI)
Đề
01
02
03
04
05
06
Ghi chú
Đ/A
3
31
52%
11
24
1
Mỗi bài giải đúng: 5điểm

File đính kèm:

  • docDE GIAO LUU TOAN TUOI THO CAP TRUONG THANG 12.doc