Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS giải toán bằng máy tính casio

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS giải toán bằng máy tính casio, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục thạch thành	 thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THcs
Sốphách
 	 giảI toán bằng máy tính casio Năm học 2006-2007
SBD
 Họ và tên: ........................................................................................ Ngày sinh .....................................
 Học sinh lớp: ................................Trường..............................................................................................
Chủ tịch hội đồng chấm thi cắt phách theo dòng kẻ này
đề chính thức	150 phút (không kể thời gian phát đề)	
Điểm bài thi
Họ tên giám khảo
Số phách
Bằng số
1/
Bằng chữ
2/
Chú ý: 	1. Thí sinh chỉ được sử dụng máy tính Casio fx-570MS trở xuống
	 	2. Nếu không nói gì thêm, hãy tính chính xác đến 6 chữ số thập phân.
	 	3. Chỉ ghi kết quả vào ô và không được có thêm ký hiệu gì khác
Đề bài
Kết quả
Bài 1: (3 điểm) Tính giá trị của biểu thức:	
C= Với a=1,252 , b=1,123, c=0,523
Bài 2: (2 điểm) Tính đúng tích ab với a= 123456789104563456 và b=98761
Bài 3: (3 điểm) Cho dãy các số dương d, a1, a2, ..., an có quy luật an = an-1+d tính giá trị với a1 = 0,34 và d = 2,5, n=1000
Bài 4:(4điểm) Cho tam giác ABC, có độ dài các cạnh a=10Cm, b=12Cm, c=11Cm.
 a) Tính diện tích tam giác ABC.
 b) Tính độ lớn góc ACB bằng độ.
Bài 5: (3 điểm) Cho DABC với diện tích là 180, N là trung điểm của trung tuyến AM, BN cắt AC tại E, CN cắt AB tại F. Tính diện tích tứ giác AFNE.
Bài 6 (2 điểm) Một tam giác đều và một lục giác đều có chu vi bằng nhau . Diện tích của tamgiác đều là 2006,291945.Tínhdiện tích của lục giác .
Bài 7 (3 điểm) Tính 
Biết 
Phòng giáo dục thạch thành 	 thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THcs
 	 giảI toán bằng máy tính casio Năm học 2006-2007
đáp án và biểu điểm
Chú ý: 	1. Thí sinh chỉ được sử dụng máy tính Casio fx-570MS trở xuống
	 	2. Nếu không nói gì thêm, hãy tính chính xác đến 6 chữ số thập phân.
	 	3. Chỉ ghi kết quả vào ô và không được có thêm ký hiệu gì khác
Đề bài
Kết quả
Điểm
Bài 1: (3 điểm) Tính giá trị của biểu thức:	
C= Với a=1,252 , b=1,123, c=0,523
1,983103
3đ
Bài 2: (2 điểm) Tính đúng tích ab với a = 123456789104563456 và 
 b=98761
 ab = 12192715948755791478016
2đ
Bài 3: (3 điểm) Cho dãy các số dương d, a1, a2, ..., an có quy luật an = an-1+d tính giá trị với a1 = 0,34 và d = 2,5, n=1000
S = =
60,424556
3đ
Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC, có độ dài các cạnh a=10Cm, b=12Cm, c=11Cm.
 a) Tính diện tích tam giác ABC.
 b) Tính độ lớn góc ACB bằng độ.
a) ằ 51,521233
b) Sin C ằ 0,858687
2đ
2đ
Bài 5:( 3 điểm) Cho DABC với diện tích là 180, N là trung điểm của trung tuyến AM, BN cắt AC tại E, CN cắt AB tại F. Tính diện tích tứ giác AFNE.
 30
3đ
Bài 6 (2 điểm) ) Một tam giác đều và một lục giác đều có chu vi bằng nhau . Diện tích của tamgiác đều là 2006,291945.Tínhdiện tích của lục giác .
S = 3009,437918
2đ
Bài 7 (3 điểm) Tính 
Biết 
=67,536568
3đ

File đính kèm:

  • docDe ti va dap an casio sam son 20062007cuc hay.doc
Đề thi liên quan