Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã - Môn thi: Sinh học lớp 9

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã - Môn thi: Sinh học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND THỊ XÃ AN NHƠN	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO	BẬC THCS, NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ CHÍNH THỨC	Môn thi: SINH HỌC, lớp 9
Thời gian: 150 (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 06/12/2012
Câu 1: (4 điểm)
Giải thích vì sao nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận còn nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho?
Tóm tắt quá trình tổng hợp mARN? Bản chất của mối quan hệ gen àmARN
Câu 2: (4 điểm)
Trình bày khái niệm, các dạng và nguyên nhân của đột biến gen. Vì sao đa số đột biến gen gây hại cho bản thân sinh vật?
Câu 3: (4 điểm) 
Một đoạn phân tử ADN có 1500 vòng xoắn và có 20% Ađênin. Hãy xác định:
Tổng số nuclêôtit và chiều dài của đoạn ADN.
Số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN.
Tính khối lượng phân tử ADN.
Câu 4: (4 điểm)
Nhiễm sắc thể có các đặc tính cơ bản nào mà được coi là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào?
Trong một trại nuôi cá khi thu hoạch người ta thu được 1600 cá chép. Tính số tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng tham gia thụ tinh. Cho biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50% và của trứng là 20%.
Câu 5: (4 điểm)
Ở cà chua, gan A qui định màu quả đỏ, gen a qui định màu quả vàng. Xác định kết quả kiểu gen và kiểu hình ở F1 trong các trường hợp sau:
a) Cây quả vàng 	x 	cây quả vàng
b) Cây quả đỏ 	x 	cây quả vàng
c) Cây quả đỏ 	x 	cây quả đỏ
---------------------Hết-----------------------

File đính kèm:

  • docHSG An Nhon 2012 2013.doc
Đề thi liên quan