Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố Hạ Long năm học 2005-2006 môn thi: Giải toán trên máy tính casio

doc9 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 790 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố Hạ Long năm học 2005-2006 môn thi: Giải toán trên máy tính casio, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng Giáo dục Hạ Long Thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố
 ----------------------------- Năm học 2005-2006
 ------------------------
Chữ ký giám thị
1: ...................
2: ...................
Môn thi : Giải Toán trên máy tính CASIO
 Ngày thi : 11/12/2004
Thời gian làm bài : 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
Số phách
Họ và tên thí sinh : ................................................................
Ngày sinh : ................................. Số báo danh : ...................
Nơi sinh : ..............................................................................
Học sinh trường : ..................................................................
.................................................................................................................................................................
Số phách
Điểm bài thi : Bằng số :................. ( Bằng chữ : ....................................................)
Chữ ký của hai người chấm thi : : 1: .................................... 2 : ...............................
* Qui định:
 - Thí sinh làm bài ngay vào đề thi này . Đề thi gồm 02 tờ . ( Tờ số 1 )
 - Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bút chì; Không viết bằng hai thứ mực; Phần viết hỏng, 
 ngoài cách dùng thước để gạch chéo, không được tẩy xóa bằng bất cứ cách gì kể cả bút xóa .
 - Các bài ở những bước dùng máy tính để tìm kết quả phải viết qui trình bấm phím và nói rõ dùng 
 máy Casio nào .
 - Thí sinh chỉ được dùng máy tính Casio : fx - 500A ; fx - 500 MS ; fx - 570 MS .
 - Nếu không nói gì thêm, hãy tính chính xác đến 6 chữ số .
___________________________________________
Bài 1 :
Tính :
A =
= 
A = ( 649+ 13 . 180) - 13 . ( 2 . 649 . 180) 
B =
B = 
C =
C = 
Bài 2 : 
Cho dãy số : U = với 
1) Tính 5 số hạng đầu tiên của dãy này .
2) Lập một công thức truy hồi để tính U theo U và U .
3) Viết qui trình bấm phím liên tục để tính U trên máy tính Casio .
Bài làm : 
U = 
U = 
	1) 
 Không viết vào phần
 gạch chéo này
....................................................................................................................................................................
U= 
U = 
U= 
2)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3)......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 :
	Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Biết AB = 0,7 ; BC = 1,6 .
	Tính : AC ; AH ; BH ; CH .
Bài làm : 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4 : 
	Cho đường tròn tâm O, bán kính bằng 5 cm . Hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau, M là trung điểm của OA ; CM cắt đường tròn tại N . E là trung điểm của OB .
	Tính : a) Diện tích tam giác CNE .
	 b) Góc CEN .
Bài làm :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phòng Giáo dục Hạ Long Thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố
 ----------------------------- Năm học 2005-2006
 ------------------------
Chữ ký giám thị
1: ...................
2: ...................
Môn thi : Giải Toán bằng máy tính Casiô
 Ngày thi : 11/12/2004
Thời gian làm bài : 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
Số phách
Họ và tên thí sinh : ................................................................
Ngày sinh : ................................. Số báo danh : ...................
Nơi sinh : ..............................................................................
Học sinh trường : ..................................................................
................................................................................................................................................................
Số phách
 ( Tờ số 2 )
 -----------------
Bài 5 :
	a) Viết qui trình bấm phím để tính :
	S = 1+ 2+ 3+ 4+  + 10
	b) Không dùng máy tính, trình bày lời giải tính :
	A = 2+ 4+ 6+ 8+  + 20
Bài làm 
a)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 Không viết vào phần
 gạch chéo này
....................................................................................................................................................................
Bài 6 : 
	Tính giá trị của :
	A = Với 
Bài làm : 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..
Bài 7 : 
	Để làm xong một công việc, người thứ nhất làm một mình hết 3 giờ 20 phút, người thứ hai làm một mình hết 4 giờ 15 phút . Hỏi hai người làm chung thì mất mấy giờ để làm xong công việc đó ?
Bài làm : 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHI MTDT 2006CO DAP AN.doc
Đề thi liên quan