Đề kiểm tra Tổng hợp Lớp 5 - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

doc8 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Tổng hợp Lớp 5 - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG T.H NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP :.5................. MÔN : TOÁN
HỌ VÀ TÊN :............................................ THỜI GIAN: 40 PHÚT
Điểm
Lời phê của giáo viên
I, Phần trắc ngiệm: (3 điểm) 
* ( Hãy khoanh tròn vào chữ cắi trước câu trả lời đúng)
Bài 1: (1 điểm) 
 Câu a, 1 dam2 = ? m2
 	a , 10 m2	b , 100m2 	c , 1000 m2
 Câu b, 2 tạ = ? kg 
 a, 20 kg	b, 200 kg 	c, 2000 kg
 Bài 2 : (1 điểm) 
 Câu a : Hai mươi bốn đơn vị , một phần mười , tám phần trăm được viết là : 
 a, 24,1O8	 b, 24,018	 c, 24,18
 Câu b : Tìm số tự nhiên thích hợp sau cho ô trống: o4 chia hết cho 3
 a , 1	b, 2	c, 3
 Bài 3 : (1 điểm)
 Câu a; Tỉ số phần trăm của hai số 10 và 20 là :
	a , 10 %	 b , 50 %	c ,40%
 Câu b : Một năm có bao nhiêu tháng ?
 a, 11 tháng 	 	 b, 12 tháng c, 13 tháng
II, Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Điền một số thích hợp vào chỗ chấm.
 	2,6 < < 2,8
 <..........................< 
Bài 2: (1 điểm) Tìm x :
a , X – = 	b, X + = 
................................................................ .............................................................
................................................................ ............................................................ ................................................................ .............................................................
................................................................ ............................................................ ................................................................ .............................................................
................................................................ ............................................................
Bài 3 : (2 điểm) :
a, 35,2 + 24,3 = ? b, 68,45 - 25,32 = ?
................................................................ ............................................................ ................................................................ .............................................................
................................................................ ............................................................ ................................................................ .............................................................
c, 2,5 x 7 = ? d, 5,28 : 4 = ? 
................................................................ ............................................................ ................................................................ ............................................................ ................................................................ .............................................................
................................................................ ............................................................ ................................................................ .............................................................
................................................................ ............................................................
Bài 4 (1 điểm) Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ . Tính quãng đường đi được của ô tô .
Bài làm
............................................................................................................... ...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Bài 5 : ( 2 điểm) 
 a.Trong hình trên có mấy hình tam giác?
 .
 b. Tính diện tích hình tam giác ABC.?
 .
 A 8 cm B
 4 cm
 D M C
TRƯỜNG T.H NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP :.5................. MÔN : KHOA HỌC 
HỌ VÀ TÊN :............................................ Thời gian 40 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
I, Phần trắc ngiệm: (4 điểm) 
* ( Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu1 : (1 điểm) Sự biến đổi hóa học là gì?
a , Sự biến đổi chất này thành chất khác. 	
b , Sụ chuyển thể của chất từ thể lỏng sang thể khí	
c, Cả hai ý trên.
Câu 2: (1 điểm) Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?
a , Sự thụ tinh.	b , Sự thụ phấn.	c ,Cả hai ý trên
Câu 3: (1 điểm) Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?
a , Nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự kiếm ăn.	
b, Tự kiếm ăn 	
c, Nuôi bằng thức ăn dự trử.
Câu 4: (1 điểm) Để dệt thành vải may quần , áo, chăn , màn người ta sử dụng vật liệu nào?
a, Tơ sợi. 	b, Cao su.	c, Chất dẻo.
II, Phần tự luận : (6điểm)
 Câu 1: (1 điểm) Năng lượng mặt trời được dùng để làm gì?
Câu 2 : (2 điểm) Môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì?
Câu 3 : (1 điểm) Khi nào hổ con có thể sống độc lập?
Câu4 : (2 điểm) Để tránh lãng phí điện bạn có thể làm gì?.
Bài làm
TRƯỜNG T.H NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP :.5................. MÔN : ĐỊA LÍ 
HỌ VÀ TÊN :............................................ Thời gian 40 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
I, Phần trắc ngiệm: (3 điểm) 
* ( Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu 1: (1 điểm) Biển Việt Nam có tên là gì?
a ,Biển Đông	b, Biển Đen 	c, Biển Nam
Câu 2: (1 điểm) Đồng bằng A-ma- dôn là đồng bằng lớn nhất thế giới nằm ở châu nào?
a , Châu Á	 	b, Châu Âu	c, Châu Mĩ
Câu3: (1 điểm) Ngành sản xuất chính của người dân châu Á là gì ?
a , Công nghiệp	 	b, Nông nghiệp.	c, Thủy sản.
II, Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1:(1điểm)Hãy kể tên các nước láng giềng của nước ta mà em biết?
Câu 2 (2 điểm):Người dân châu Âu có đặc điểm gì?
Câu 3: (2 điểm) Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?
Câu 4: (2 điểm) Trên Trái Đất có mấy đại dương và nêu tên các đại dương đó?
Bài làm
 TRƯỜNG T.H NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP :.5................. MÔN : LỊCH SỬ 
HỌ VÀ TÊN :............................................ Thời gian 40 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
I, Phần trắc ngiệm: (3 điểm) 
* ( Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu1: (1 điểm) Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào thời gian nào?
.a, Ngày 27 – 1 - 1973	b, Ngày 30 – 4 - 1975 	c, Ngày 25- 4 - 1976
Câu2: (1 điểm) Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
a.3-2-1928 	 b.3- 2- 1929 c.3-2-1930
Câu3: (1 điểm) Ai ra lệnh cho toàn bộ quân đội và chính quyền Sài Gòn đầu hàng không điều kiện?
.a, Dương Văn Minh	 b, Ngô Đình Diệm c, Nguyễn AíQuốc
II, Phần tự luận (7 điểm)
Câu1: (2 điểm)Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian.
 1930 1945 1975
Câu2: (2 điểm) Nhà máy cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ?
Câu3: (2 điểm) Quốc hội của nước Việt Nam (khóa VI) đã có những quyết định trọng đại gì?
 Câu4: (1 điểm) Nêu tên vài nhà máy thủy điện ở nước ta mà em biết?
Bài làm
TRƯỜNG T.H NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP :.5................. MÔN : TIẾNG VIỆT 
HỌ VÀ TÊN :............................................ Thời gian 40 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
A, Chính tả: (5 điểm)Nghe viết :(SGK-122) 
Bài : Tà áo dài Việt Nam
( từ Áo dài phụ nữ.................. áo dài tân thời)
	B, Tập làm văn: (5 điểm) Chọn một trong các đề sau:
Đề bài : 1, Hãy tả thầy giáo hoặc cô giáo trong một giờ học mà em nhớ nhất. 
 2, Hãy tả trường em trước buổi học.
	 3, Hãy tả một con vật mà em yêu thích.
Bài làm

File đính kèm:

  • doctoan hoc.doc