Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2009 - 2010 môn toán 9

doc4 trang | Chia sẻ: zeze | Lượt xem: 1029 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2009 - 2010 môn toán 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra học kỳ II năm học 2009 - 2010
môn toán 9
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
đề II
Cõu1/ (2 điểm) giải hệ phương trỡnh sau
a.
b.
Cõu 2/ (2 điểm) Cho hàm số : 
Vẽ đồ thị hàm số trờn
Tỡm n để đường thẳng (d): y = 2x - n cắt đồ thị hàm số trờn tại hai điểm phõn biệt
Bài 3: (2 điểm) Cho phương trỡnh ( *) (với x là ẩn số, m là tham số)
Giải phương trỡnh khi m = 4. (1đ) 
Giải và biện luận phương trỡnh ( *) 	 (1đ)
Câu 4:( 2 điểm) Cho nửa đường tròn tâm (O), đường kính CD = 2R, bán kính OA CD. M là một điểm trên cung AD, CM cắt OA tại N
Chứng minh:Tứ giác ODMN nội tiếp đường tròn.
Chứng minh CM.CN = 2R2
Đáp án đề II
cõu
Nội dung
Điểm
1a
Giải hệ phương trỡnh 
0,25
0,25
0,5
1b
0,5
0,5
2a
Đồ thị hàm số đi qua cỏc điểm O(0;0) A(-1;-); ;
B(-2;-2); (2;-2); C(-3;-); (3;-) 
Học sinh vẽ đúng đồ thị hàm số
 y
 x
0,5
0,5
2b
đường thẳng (d): y = 2x - n cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phõn biệt
khi phương trình 
 cú hai nghiệm phõn biệt
 Ta cú: 
Để phương trỡnh trờn cú hai nghiệm phõn biệt > 0
 4+2n > 0 n>-2 
Vậy n > - 2 đường thẳng (d): y = 2x - n cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phõn biệt
0,25
0,25
0,25
0,25
2a
Cho phương trình: x2 -2x – 2(n+2) = 0
Khi n = 2 ta có phương trình: x2 – 2x – 8 = 0
= 1+8 =9 
Phương trình có hai nghiệm:
0,5
0,25
0,25
2b
Ta có: 1+2(n+2)
 = 2n+5
để phương trình có hai nghiệm phân biệt khi >0
2n+5>0 n >-
0,25
0,25
0,5
4a
Tứ giỏc ODMN cú: OACD 
 Và ( Gúc nội tiếp chắn nữa đường trũn)
 Tứ giỏc ODMN nội tiếp đường trũn vỡ cú hai gúc đối diện cú tổng số đo 1800.
0,25
0,25
0,25
4b
Xột CMO và CDN cú: chung (1)
vỡ (cõn) và ( cõn)
 (2)
Từ (1) và (2) ta cú: CMO CDN(g.g) 
0,25
0,25
0,25
0,25
Ghi chú: 
- Nếu học sinh giải theo cách khác đúng cho điểm tối đa.
 - Học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình không đúng không cho điểm bài 4 phần hình học.

File đính kèm:

  • docgoi tam.doc
Đề thi liên quan