Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 5

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Lớp :.	MÔN: TOÁN
	Thời gian: 40 phút
PHẤN 1: Trắc nghiệm (3đ) 
1/ Phân số 18 viết dưới dạng số thập phân là:
	 25
	a. 18,25	b. 25,18	c. 0,72	d. 7,2
2/ Chữ số 4 trong số thập phân 5,3249 có giá trị là:
	a. 4	b. 4 	c. 4 	d. 4	
 10 100 1000 10000
3/ Trong các phân số 4; 3; 2; 3 phân số bé hơn 3 là:
 5 7 3 4
	a. 4	b. 3	c. 2	d. 3
 5 7 3 4
4/ 75% số học sinh của trường là 780 học sinh. Vậy 1 số học sinh của trường là:
 4
	a. 260 học sinh	b. 2600 học sinh	c. 195 học sinh	d. 26 học sinh
5/ Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì thể tích của nó sẽ tăng lên:
	a. 2 lần	b. 4 lần	c. 6 lần 	d. 8 lần
6/ Diện tích tôn dùng để làm cái thùng như hình vẽ là: 
	a. 6,4 m2	b. 8,32 m2	 0,8m
	c. 4,48m2	d. 1,536m2 	 1,2 m
 1,6m 
 PHẦN 2: Tự luận (7đ) 
 1/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)
	0,45 kg =  g	0,12 giờ = . phút
	4m2 5cm2 = ..dm2	1,05m3 = . dm3
2/ a.Tính : 15,24 – 14,96 : (40 x 0,04) (1đ)	b. Tìm x : 7,65 x x + 3,58 = 21,94 (1đ)
..
.
.
3/ 	 Tính chu vi và diện tích phần tô đậm của hình vẽ. (2đ)
 4cm 
4/ Lúc 7giờ 15 phút một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ.
 	 Lúc 8giờ 30 phút một xe máy đi từ A và đuổi theo người đi xe đạp với vận tốc 37km/giờ. Hỏi người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp lúc mấy giờ? (2đ)
..
.
.
.
.
.
.

File đính kèm:

  • docDe KT cuoi HK2.doc