Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng anh Khối 4

docx2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng anh Khối 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRY YOUR BEST – Cô Loan J J J
Họ và Tên: Bin Điểm J
Tiếng anh ôn thi kì II lớp 4 
I. Khoanh tròn vào đáp án đúng: (3 điểm)
1. I’m ____________. I want an apple
a. thirsty	b. hungry	c. fine
2. I’m _________. I want juice
a. thirsty	b. hungry	c. fine
3. What do you____________? I want a peach
a. like	 b. Want 	 c. are
4. I want cake __________ ice cream
a. a	 b. an	 c. and
5. ___________ you want chicken? No, I don’t
a. Can	 b. Do	 c. Are
6. What’s __________ favorite color? Blue is my favorite color.
a. you	 b. your	 c. I
7. I like red. What about you?
a. yes, I like red	b. I like red, too	c. I like milk	
8. Do you like__________? Yes, I do
a. dog	 b. a dog	 c. dogs
9. How many_____________ are there?
a. a flower	b. flower	c. flowers
10. Open____________
a. peach	b. juice	c. plum
11. _________ plum
a. Wash	b. Cut	c. a & b
12. Buy______________
a. an apple	b. wash	c. cut
II. Khoanh tròn từ khác nhất: (2 điểm)
1. a. close	b. open	c. chicken	d. buy
2. a. pizza	b. milk	 c. bread	 d. rice
3. a. dog	b. cat	 c. fish 	d. spider
4.a. rabbits	b. frogs	c. spiders	d. cat
III. Chọn câu đúng: (2 điểm)
1. a. Buy an apple, wash it, cut it, eat it	 2. a. What do you want? I like peaches
 b. Buy an apple, cut it, wash it, eat it b. What do you like? I like peaches
3. a. I’m thirsty. I want apple juice	 4. a. I like rabbits and birds, too
 b. I’m thirsty. I want pizza b. I like too rabbits and birds
IV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: (3 điểm)
1. color/ What/ your/ is/ favorite/ ?
.
2. I/ ice/ and/ cake/ cream/ want/ .
..
3. do / like/ you / What /? /
...
4. meat / like/I/.
5. time / do/ what/ get/ you /up /?/
.
6. you / swim/ can/ ?/

File đính kèm:

  • docxTieng anh hoc ki II lop 4 interesting.docx