Đề kiểm tra học kỳ II Lịch sử Lớp 4 - Năm học 2009-2010

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 17/06/2021 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II Lịch sử Lớp 4 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học ..
Tên HS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp : Bốn / . . . . .	
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Năm học 2009-2010
 Môn : LỊCH SỬ LỚP BỐN
Thời gian : 30 phút
 Điểm : 	 Giáo viên coi :...................................................
	 	 Giáo viên chấm :.............................................
A. Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau đây:
 1/ Sau khi thống nhất giang sơn, lên ngôi Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là :
Văn Lang	b. Đại Việt	c. Thái Bình	d. Đại Cồ Việt
2/ Năm 1786, Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long để làm gì ?
Đại phá quân Thanh
Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn
Cả a và b
3/ Nhà Nguyễn được thành lập vào năm nào ? 
a. 1800	b. 1820	c. 1802	d. 1858	
4/ Nhà Nguyễn định đô ở đâu ? 
a. Phú Xuân	b. Thăng Long	c. Gia Long	d. Đại La	
5/ Các vua quan nhà Nguyễn thường quan tâm đến việc xây dựng các công trình nào ?
a. Đê điều	b. Lăng tẩm	c. Trường học	d. Chùa chiền	
6/ Nhà Nguyễn đã đặt ra nhiều chính sách hà khắc nhằm mục đích gì ?
Củng cố chính quyền	b. Bảo vệ quyền lợi của nhân dân
c. Phát triển đất nước	d. Bảo vệ ngai vàng của vua
7/ Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vào thời gian nào ? 
a. 12-11-1993	b.11- 12- 1993 	c.10- 12- 1993 	
8/ Chiến thắng nào đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta ?
a. Chiến thắng Bạch Đằng 	b. Chiến thắng Chi Lăng
c. Chiến thắng chống quân Tống xâm lược
9/ Trong Kinh thành Huế, nơi tổ chức các cuộc lễ lớn dưới thời nhà Nguyễn là :
a. Điện Thái Hoà	b. Hoàng thành	c. Ngọ Môn 
10/ Bộ luật Gia Long có tác dụng gì dưới triều Nguyễn ?
a. Đề cao địa vị của quan lại	b. Bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua
c. Trừng trị tàn bạo kẻ chống đối	d. Cả a, b, c
B. Câu 1. Kể những chính sách về kinh tế, văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung. 
Câu 2. Điền tên nhân vật lịch sử, thời gian, sự kiện lịch sử vào chỗ chấm. 
Thời gian
Nhân vật lịch sử
Sự kiện lịch sử
.
Chi Chiến thắng Bạch Đằng
Chi Đinh Bộ Lĩnh 
..
 Câu 3. Điền tiếp vào chỗ chấm : 
Kinh thành Huế là một ..các công trình .vàtuyệt đẹp.
Đây là một chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của nhân dân ta.

File đính kèm:

  • docLICH SU LOP 4 CKII.doc