Đề kiểm tra học kỳ 2 - Môn: Toán 11 - Đề 1

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 2 - Môn: Toán 11 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở giáo dục - đào tạo hảI phòng
Trường THPT PhẠM NGŨ LÃO
----------------------------
Đề kiểm tra học kỳ 2 - Năm học: 2007-2008
 MÔN : Toán 11 – Thời gian: 90 phút.
Họ và tên ...................................................
Số báo danh:.............................Phòng thi số:........................
Mã đề thi : 448
Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi: 
1. Chọn a bằng bao nhiêu để hàm số liên tục tại điểm ?
 A. 1	 B. 2	 C. 0	 D. -1
2. Khi tính tổng: ,ta được kết quả là kết quả nào sau đây?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
3. Cho hình chóp S.ABC. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và SI. Hỏi khi biểu diễn véctơ theo các véctơ ta được kết quả nào sau đây?
 A. 	 B. 
 C. 	 D. 
4. Chọn phương án đúng khi tìm giới trong các phương án sau đây?
 A. 0	 B. 2	 C. 	 D. Kết quả khác
5. Kết luận nào sau đây sai?
 A. Hàm số liên tục tại điểm
 B. Hàm số không có đạo hàm tại điểm 
 C. Hàm số có đạo hàm tại điểm thì liên tục tại điểm đó.
 D. Hàm số gián đoạn tại điểm thì không có đạo hàm tại điểm đó.
6. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và và . Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Hỏi số đo góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng bao nhiêu?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
7. Cho . Giá trị của S là kết quả nào sau đây?
 A. 	 B. Đáp án khác	 C. 	 D. 
8. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại tiếp điểm là:
 A. 	 B. 	 C. Đáp án khác	 D. 
9. Nếu một dãy số ,, lập thành một cấp số cộng với số hạng thứ hai bằng 5 và số hạng thứ sáu bằng 21 thì cấp số đó sẽ có số hạng tổng quát là:
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
10. Khi tìm giới hạn ta được kết quả nào sau đây?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
11. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh B và . Kết quả nào sau đây đúng?
 A. 	 B. 
 C. 	 D. 
12. Khi tìm giới hạn ta được kết quả nào sau đây?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
13. Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng a. Ta có bằng
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
14. Hàm số có kết quả là kết quả nào sau đây?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
15. Hàm số có tập các điểm gián đoạn là các điểm thuộc tập nào?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
16. Cho hàm số . Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Phần tự luận:
 ------------------------------------------ Hết -----------------------------------------------

File đính kèm:

  • docToan 448.doc
  • docDAP AN Toan HienToan 455.doc
Đề thi liên quan