Đề kiểm tra học kì I Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học số 1 Phú Túc

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học số 1 Phú Túc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học số 1 Phú Túc KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ 1
Họ và tên:..................................................................... NĂM HỌC 2008 – 2009
Lớp 5A... MÔN: TOÁN
	 Thời gian: 40 phút
Điểm
Lời phê của cô giáo
PHẦN 1: Trắc nghiệm (6 điểm) 
Bài 1: Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng:
 a. Chữ số 5 trong số thập phân 46,572 có giá trị là:
A. B. C. 	 	D. 5
b. viết dưới dạng số thập phân là:
A. 4,03	 B. 4,3	 	 C. 4,003	 D.0,43
c. 5 giờ 20 phút = .phút
 Số viết vào chỗ chấm là:
 A. 320 	 B.520 	 C. 5, 3 D. 5,20
Bài 2: Viết các số sau:
a. Ba và bảy phần mười: .
b. Bảy mươi mốt phần trăm: .
c. Một trăm linh ba phẩy không trăm bốn mươi lăm:
Bài 3: 
<
>
=
 a. 6,34.6,43	b. 86,7 . 86,700
 c. 7,4367,643	d. 80,9..79,8
Bài 4: Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm:
a. 735 cm = dm	b. 25 m24 dm2 = m2
c. 2468 g =2.468	d. 489 mm = dmmm
PHẦN II: Tự luận (4 điểm) 
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
 a. 267,58 + 57, 9	 b. 673,37 – 456,4
 c. 45,26 x 4,3	 d. 45,54 : 18
Bài 6: Khối lớp năm có tất cả là 105 bạn, biết rằng số bạn nữ chiếm 40 %. Hỏi khối lớp năm có bao nhiêu bạn nam?
Bài 7: Bồn hoa lớp 5A3 là một hình vuông có chu vi 120 dm. Hỏi diện tích bồn hoa đó có bao nhiêu mét vuông?
ĐÁP ÁN TOÁN- LỚP 5
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ 1
PHẦN 1: Trắc nghiệm(6 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm). Mỗi ý đúng là 0,5 điểm
 a. Khoanh vào C 	b. Khoanh vào B	c. Khoanh vào A
Bài 2: (1,5 điểm). Mỗi ý đúng là 0,5 điểm
 a. 	b. 71 %	c. 103,045
Bài 3: (1 điểm). Mỗi ý đúng là 0,25 điểm
a. 
Bài 4: (2 điểm). Mỗi ý đúng là 0,5 điểm
a. 735 cm = 73,5 dm	b. 25 m24 dm2 = 25,04 m2
c. 2468 g =2 kg 468 g	d. 489 mm = 4 dm 89 mm
PHẦN 2: Tự luận (4 điểm)
Bài 5: (1,5 điểm). a,b mỗi ý đúng là 0,25 điểm . Mỗi ý c, d đúng là 0,5 điểm.
 a. 267,58 + 57, 9	 b. 673,37 – 456,4
 +
 -
267, 58 	 673,37 
 57, 9 	 456,4
325,48	 216,97
c. 45,26 x 4,3	 d. 45,54 : 18
 x
 45,26 	 45,54 18
 4,3 95 2,53
 13578 54
 18104
 194,618
Bài 6: (1,5 điểm)
Cách 1: 
(0,75điểm)
(0,5điểm)
(0,25điểm)
Số bạn nữ của khối năm là: 
105 : 100 x 40 = 42 (bạn)
Số bạn nam của khối năm là:
 105 – 42 = 63 (bạn)
 Đáp số: 63 bạn
(0,5điểm)
(0,75điểm)
(0,25điểm)
Cách 2:
Bạn nam của khối năm chiếm số phần trăm là:
 100% - 40 % = 60 %
Số bạn nam của khối năm là:
 105 : 100 x 60 = 63 (bạn)
 Đáp số: 63 bạn
Bài 7: (1 điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)
Cạnh bồn hoa của lớp 5A3 là: 
 120 : 4 = 30(dm)
Diện tích bồn hoa của lớp 5A3 là:
 30 x 30 = 900 (dm2)
 900 dm2 = 9 m2
 Đáp số: 9 m2
Học sinh có thể đổi 120 dm = 12m rồi tính .
Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau.

File đính kèm:

  • docThi ki 1 Toan 5.doc