Đề kiểm tra học kì I Mỹ thuật cấp THCS - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Gia An

doc8 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Mỹ thuật cấp THCS - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Gia An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Gia An 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên:	....	MÔN: MỸ THUẬT, LỚP 8
Lớp: 8.. 	Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2012-2013
Điểm
Nhận xét cùa thầy(cô)
Chữ kí 
giám thị 1
Chữ kí 
giám thị 2
Đề: Vẽ trang trí
TRANG TRÍ MẶT NẠ
Mục đích: 
Kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn mỹ thuật của học sinh.
2. Yêu cầu
Kiến thức
Biết cách lựa chọn chủ đề sinh động, hấp dẫn và vẽ được mặt nạ theo cảm nhận
Kĩ năng
- Vẽ được tranh có chủ đề cụ thể .
- Bố cục hình mảng hợp lí.
- Hình ảnh, đường nét diễn tả sinh động.
- Màu sắc đơn giản,đẹp, phù hợp với nội dung.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4. Vẽ bằng mầu sẵn có.
ĐÁP ÁN (MT 8)
Đáp án hướng dẫn chấm, biểu điểm
Loại đạt yêu cầu 
- Bài vẽ thể hiện được nội dung tư tưởng chủ đề, mang tính giáo dục.
- Bố cục sắp xếp hợp lí.
- Hình ảnh thể hiện được nội dung chủ đề.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại chưa đạt
- Không đạt những yêu cầu trên.
Phê duyệt của chuyên môn Phê duyệt của tổ trưởng Giáo viên bộ môn
Thái Văn Khánh TrầnThị Bích Hạnh Hồ Thị Kim AnhTrường THCS Gia An 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên:	....	MÔN: MỸ THUẬT, LỚP 7
Lớp: 7.. 	Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2012-2013
Điểm
Nhận xét cùa thầy(cô)
Chữ kí 
giám thị 1
Chữ kí 
giám thị 2
Đề: Vẽ một bức tranh đề tài tự chọn
Mục đích: 
Kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn mỹ thuật của học sinh.
2. Yêu cầu
Kiến thức
Biết cách lựa chọn chủ đề sinh động, hấp dẫn và vẽ được tranh theo cảm nhận.
Kĩ năng
- Vẽ được tranh có chủ đề cụ thể.
- Bố cục hình mảng hợp lí.
- Hình ảnh thể hiện nội dung, đường nét diễn tả sinh động.
- Màu sắc đơn giản, phù hợp với nội dung.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4. Vẽ bằng mầu sẵn có.
 ĐÁP ÁN (MT7)
Đáp án hướng dẫn chấm, biểu điểm
Loại đạt yêu cầu 
- Bài vẽ thể hiện được nội dung tư tưởng chủ đề, mang tính giáo dục.
- Bố cục sắp xếp hợp lí.
- Hình ảnh thể hiện được nội dung chủ đề.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại chưa đạt
- Không đạt những yêu cầu trên.
Phê duyệt của chuyên môn Phê duyệt của tổ trưởng Giáo viên bộ môn
Thái Văn Khánh TrầnThị Bích Hạnh Hồ Thị Kim AnhTrường THCS Gia An 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên:	....	MÔN: MỸ THUẬT, LỚP 9
Lớp: 9.. 	Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2012-2013
Điểm
Nhận xét cùa thầy(cô)
Chữ kí 
giám thị 1
Chữ kí 
giám thị 2
Đề: Vẽ một bức tranh đề tài tự chọn
* Yêu cầu:
Mục đích: 
Kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn mỹ thuật của học sinh.
2. Yêu cầu
Kiến thức
Biết cách lựa chọn chủ đề sinh động, hấp dẫn và vẽ được tranh theo cảm nhận.
Kĩ năng
- Vẽ được tranh có chủ đề cụ thể.
- Bố cục hình mảng hợp lí.
- Hình ảnh thể hiện nội dung, đường nét diễn tả sinh động.
- Màu sắc đơn giản, phù hợp với nội dung.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4. Vẽ bằng mầu sẵn có.
ĐÁP ÁN (MT9)
Đáp án hướng dẫn chấm, biểu điểm
Loại đạt yêu cầu 
- Bài vẽ thể hiện được nội dung tư tưởng chủ đề, mang tính giáo dục.
- Bố cục sắp xếp hợp lí.
- Hình ảnh thể hiện được nội dung chủ đề.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại chưa đạt
- Không đạt những yêu cầu trên.
Phê duyệt của chuyên môn Phê duyệt của tổ trưởng Giáo viên bộ môn
Thái Văn Khánh TrầnThị Bích Hạnh Hồ Thị Kim AnhTrường THCS Gia An 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên:	....	MÔN: MỸ THUẬT, LỚP 6
Lớp: 6.. 	Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2012-2013
Điểm
Nhận xét cùa thầy(cô)
Chữ kí 
giám thị 1
Chữ kí 
giám thị 2
Đề : VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG 
Mục đích: 
Kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn mỹ thuật của học sinh.
2. Yêu cầu
Kiến thức
Biết cách lựa chọn họa tiết,hình mảng phù hợp, hấp dẫn và vẽ được bài trang trí hình vuông theo cảm nhận.
Kĩ năng
- Vẽ được bài trang trí hình vuông.
- Bố cục hình mảng cân đối,hợp lí.
- Hình vẽ, đường nét diễn tả sinh động.
- Màu sắc đơn giản,đẹp, phù hợp với nội dung.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4. Vẽ bằng mầu sẵn có.
 ĐÁP ÁN (MT6)
Đáp án hướng dẫn chấm, biểu điểm
Loại đạt yêu cầu 
- Bài vẽ thể hiện được nội dung tư tưởng chủ đề, mang tính giáo dục.
- Bố cục sắp xếp hợp lí.
- Hình ảnh thể hiện được nội dung chủ đề.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại chưa đạt
Không đạt những yêu cầu trên.
Phê duyệt của chuyên môn Phê duyệt của tổ trưởng Giáo viên bộ môn
Thái Văn Khánh TrầnThị Bích Hạnh Trần Quốc Hoàn

File đính kèm:

  • docde thi hoc ki MT 6,7,8,9.doc
Đề thi liên quan