Đề kiểm tra giữa học kỳ II Toán Lớp 5 - Năm học 2008-2009

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ II Toán Lớp 5 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra giữa Học kỳ Ii- lớp 5- NH 08-09
Môn Toán - Thời gian : 50 phút
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào các chữ cái trước kết quả đúng :
Cõu 1: Kết quả của phép trừ 6,103 – 1,269 là:
A. 7,372
B. 5,103
C. 4,834
D. 5,269
Cõu 2: Tổng của 26,63 và 0,174 là:
A. 268,04
B. 264,56
C. 26,456
D. 26,804
Cõu 3 : Tìm x, biết:
a/ x: 13 = 35,69 
 A. 453,97
B. 462,97
C. 4639,7
D. 463,97
b/ x – 2,751 = 6,3 x 2,4
 A. 12,369
B. 15,12
C. 17,81
D. 17,871
Cõu 4 : Chia 68,37 cho 8,3 được thương là 8,23 và số dư là:
A. 0,61
B. 0,061
C. 0,0061
D. 6,1
Cõu 5 : Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm của: 2giờ 30 phút ...........2,3 giờ 
A. <
 B. >
 C. =
D. Không có dấu nào
Cõu 6 : Diện tích hình thang ABCD là: A 4dm B
 A. 18 dm B. 36 dm 3,6dm
 C. 36 dm2 D. 18 dm2 D 6dm C
Cõu 7: Một bể nước có thể tích là 2,5 m3. Hỏi khi bể đầy nước thì trong bể có bao nhiêu lít nước?
A. 25 lít
B. 250 lít
C. 2500 lít
D. 25 000 lít
Cõu 8 : Một hình lập phương có diện tích một mặt là 0,2m2. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:
A. 0,24m2
B. 0,8m2
C. 1,2m2
D. 0,16m2
Học vẽ
 17%
Học nhạc
 25%
Câu 9 : Biểu đồ bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh 
tham gia các nhóm sinh hoạt ngoại khoá của lớp 5A.
Chơi
Thể thao
Số học sinh Chơi thể thao chiếm:
Tiếng Anh
 38%
 A. 82% B. 80%
 C. 20 % D. 25%
II. Phần tự luận:
Bài 1. Tính giá trị biểu thức: (114,7 - 78,62 ) : 4,4 + 21,5
Bài 2. Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6 m, cao 3,5 m. Người ta sơn tưòng phía trong và trần nhà.
	a/ Tính diện tích cần sơn? (biết tổng diện tích các cửa là 12,5 m2)
	b/ Nếu lớp học có 35 học sinh thì mỗi học sinh được bao nhiêu mét khối không khí? 
Bài 3. Một hình tròn có diện tích 78,5 cm2. Tính chu vi hình tròn đó ?
Bài làm
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe KTDK giua HK2Toan 5.doc