Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Tiền Phong 2

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 23/06/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Tiền Phong 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phịng GD-ĐT Quế Phong ĐỀ THI ĐỊNH KÌ LẦN 1 
Trường tiểu học TIền Phong 2 NĂM HỌC: 2013 – 2014 
Họ và tên: Môn: Toán – Lớp 5
 Lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút)
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 0,0032	B.0,032 	C. 0,32 	D. 3,2
Câu 2 : Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có :
	A.10 phút 	B. 20 phút	C. 30 phút 	D. 40 phút
Câu 3 : Hình thang ABCD cĩ độ dài hai đáy 6dm và 4dm, chiều cao 3dm. Diện tích hình thang ABCD là :
A. 15 dm2 B. 30 dm2 C. 36 dm2 D. 72 dm2
Câu 4 : 
 Chu vi hình trịn cĩ đường kính d = 3 dm là :
A. 9,42 dm B. 18,84 dm C. 28,26 dm D. 6,14 dm
Câu 5 : 
 13,8 m3 =  dm3.
A. 1380 dm3 B. 13800 dm3 C. 138 dm3 D. 13008 dm3 
Câu 6 : 
 Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105 km. Vận tốc của người đi xe máy là:
A. 35 km /giờ B. 315 km /giờ C. 35 km D. 35km/phút
B.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:(3đ) Đặt tính rồi tính :
 c ) 3256,34 + 428,57 d) 576,40 – 59,28
 ......................................... .......................................... 
 ......................................... .........................................
 ......................................... .........................................
 ......................................... .........................................
 .......................................... .........................................
 a) 31,05 x 2,6 b) 8,216 : 5,2 
 ........................................ .........................................
 ......................................... .........................................
 ......................................... .........................................
 .......................................... .........................................
 ........................................... .........................................
Câu 2:(2đ) Một ơ tơ đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11giờ 45 phút. Ơ tơ đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính quãng đường AB.
Câu 3 : 1 điểm .
 	Tính diên tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cĩ chiều dài 8 dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 4 dm.
Câu 4 Tính nhanh : + 29 + 75% 30 + 0,75 40 ( 1 điểm)
Điểm bài thi :Trắc nghiệm:.........điểm
 Tự luận:.................điểm
 Tổng :............ 
Giáo viên coi thi.......................... Giáo viên chấm thi.......................
 Đáp án 
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ) 
Câu 3,4 ( 0, 5 điểm) các câu cịn lại mỗi câu 0,25 điểm
Câu 1 : C: 0,32 Câu 2 : D: 40 phút Câu 3 : A : 15 dm2
Câu 4 : A : 9,42 dm Câu 5 : B : 13800 dm3 Câu 6 : A : 35 km/giờ 
B.PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 : ( 3 điểm )
 Câu a (0,5đ): 3684,91 Câu b (0,5đ): 517,12 
 Câu c (1đ ): 80,73 Câu d (1đ ): 1,58
Bài 2 (2 đ) Bài giải
Thời gian ơ tơ đi trên đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:
 11giờ 45 phút –( 7 giờ + 15 phút ) = 4 giờ 30 phút 1đ
4 giờ 30 phút = 4,5giờ
 Quãng đường AB dài là: 0,75 đ
48 x 4,5 = 216 (km)
 Đáp số : 216 km 0,25đ
Câu 3 : ( 2 điểm) 	Giải
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là : (0,5 điểm)
( 8 + 6) x 2 x 4 = 112 ( dm2) (1 điểm)
Đáp số : 112 dm2 ( 0,5 điểm)
Câu 4 Tính nhanh : + 29 + 75% 30 + 0,75 40 ( 1 điểm)
 = + x 29 + x 30 + x 40 ( 0, 25 đ)
 = x ( 1 + 29+ 30+ 40 ) ( 0, 25 đ)
 = x 100 ( 0, 25 đ)
 = 75 ( 0, 25 đ)
 Người ra đề: 

File đính kèm:

  • docDe KTDK mon Toan 5 lan 3 nam hoc 1314.doc