Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Khối 5 - Năm học 2013-2014

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 23/06/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Khối 5 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II
 Lớp 5. Năm học 2013- 2014 
 Họ và tên  Môn : Toán 
 Ngày .tháng 3 năm 2014. Thời gian : 40 phút 
 PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, 5 điểm) 
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. Một hình tam giác có đáy là 25cm và chiều cao là 4cm. Diện tích hình tam giác là:
A. 5cm2 B. 50cm 2 C. 100cm2 D. 150cm2
2. 1m35dm3=.dm3
A. 15dm3 B. 10005dm3 C. 1500dm3 D. 1050dm3
3. 25% của 140 là:
A. 3500 B. 3050 C. 35 D. 350cm
4. Chu vi của hình tròn có bán kính 50cm là:
A. 314cm B. 3140cm C. 31,4cm D. 314cm2
Bài 2. Đặt tính rồi tính
a) 31,05 x 2,6 b) 45,54 : 1,8
 . 
 . 
 . ...
 . 
c) 3 giờ 15phút x 5 d) 7 giờ 40 phút : 4
 . 
 . 
 . 
 . 
e) 2 giờ 43 phút + 3 giờ 26 phút g) 3 giờ 32 phút – 1 giờ 16 phút
  ...
  ...
  ...
Bài 3. Một cái thùng không nắp hình hộp chữ nhật dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài giải:
Bài 4. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó ?
Bài giải:
.
Bài 5. Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:
a) 17,58 x 43 + 57 x 17,58
.
b) 43,57 x 2,6 x ( 630 -315 x 2 )

File đính kèm:

  • docDe KTDK giua ki II Toan lop 5.doc