Đề kiểm tra học kì II Đọc thành tiếng Khối 5 - Năm học 2012-2013

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Đọc thành tiếng Khối 5 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn : Đọc thành tiếng - Lớp 5 
-GV kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết ôn tập ở tuần 35 (số HS được kiểm tra nên rải đều ở các tiết ôn tập).
-Nội dung kiểm tra: GV cho học sinh bốc thăm 1 trong sáu bài đã chọn ở dưới đây và HS đọc một đoạn văn khoảng 150 chữ thuộc 6 bài được chọn. (Lưu ý cho HS xem trước bài mình sẽ đọc khoảng 2-3 phút trước khi đọc chính thức). Sau đó trả lời 1 câu hỏi có nội dung Nhắc lại các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết, nhân vật có ý nghĩa trong trong đoạn đã đọc.
-GV đánh giá, cho điểm dựa vào nội dung yêu cầu sau:
 +Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 điểm.
	(Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai từ 4 tiếng trở lên: 0 điểm).
 +Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.
	(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 tiếng: 0,5 điểm; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 tiếng trở lên: 0 điểm).
 +Giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.
	(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm; Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm).
 +Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1,5 phút): 1 điểm.
	(Đọc từ trên 1,5 phút đến 2 phút: 0,5 điểm ; đọc quá 2 phút: 0 điểm).
 +Trả lời đúng ý câu hỏi GV nêu: 1 điểm.
	(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm ; trả lời sai hoặc không trả lời được : 0 điểm). Nội dung câu hỏi phải tương ứng với đoạn học sinh đọc.
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Một vụ đắm tàu (trang 108)
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Con Gái (trang 112)
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tà áo dài Việt Nam (trang 126)
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Út vịnh (trang 136)
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (trang 145)
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp học trên đường (trang 153)

File đính kèm:

  • docDe KT hoc ki II Mon DOC THANH TIENG lop 5.doc