Đề kiểm tra giữa học kì I Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Quảng Phong

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Quảng Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH QUẢNG PHONG KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 
Lớp: 	2A	 Môn: Tiếng Việt
Họ và tên: ........................................ ĐỀ I
Điểm
Lời phê của thầy cô
A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
 I/ Đọc thành tiếng (6đ). Giáo viên cho học sinh bốc thăm 1 trong 5 bài sau, đọc khoảng 50 đến 60 chữ và trả lời câu hỏi theo đúng nội dung vừa đọc.
1, Mẩu giấy vụn
Câu hỏi:
* Mẩu giấy vụn nằm ở đâu ?
* Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì ?
2, Ngôi trường mới.
Câu hỏi:
* Tả cảm xúc của ngôi trường mới ?
* Dưới mái trường mới, em học sinh cảm thấy có những gì mới?
3, Người thầy cũ.
Câu hỏi:
* Bố Dũng đến trường đề làm gì ?
* Thầy giáo nói với cậu học trò lúc ấy như thế nào ?
4, Người mẹ hiền
*Minh làm gì để lọt ra ngoài trường ?
* Khi Minh bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo nói gì, làm gì ?
5, Chiếc bút mực
*Những chi tiết nào cho thấy Mai rất mong được viết bút mực?
* Chuyện gì xảy ra với Lan?
II/ Đọc thầm (4 điểm)
Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài “Trên chiếc bè” SGK TV2, Tập 1, trang 34 và khoanh tròn ý em chọn là đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1/ Dế Mèn và Dế Trũi đi du lịch vào thời gian nào?
 	a. Mùa hè b. Mùa thu c. Mùa xuân
Câu 2/ Hai bạn đi du lịch trên sông bằng cách nào?
 	a. Bơi b. Bay c. Đóng bè
Câu 3/ Dòng nào có các từ đều là từ chỉ sự vật?
 	a. Bờ sông, Dế Trũi, cỏ b. Mây, đi, sông c. Bạn bè, Dế Mèn, thổi
Câu 4/ Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu: Ai ( hoặc cái gì, con gì) là gì?
	a. Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ.
	b. Một ngày cuối thu, chúng tôi lên đường.
	c. Dế Mèn là con vật đáng yêu.
B/ KIỂM TRA VIẾT: (10 đ)
I/. Chính tả (5 đ) (nghe - viết) bài “Mẩu giấy vụn” ( SGK TV2- tập 1- trang 48)
Đoạn viết “Bỗng một em gái đến - Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”
II/.Tập làm văn (5 đ) 
Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) nói về cô giáo ( hoặc thầy giáo) cũ của em.
Theo gợi ý sau:
Cô giáo ( hoặc thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì?
Tình cảm của cô (hoặc thầy) đối với học sinh như thế nào?
Em nhớ nhất những điều gì ở cô (hoặc thầy)?
Tình cảm của em đối với cô giáo ( hoặc thầy giáo) như thế nào?
Bài làm
TRƯỜNG TH QUẢNG PHONG KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
 NĂM HỌC 2013 – 2014 
Lớp: 	2A	 Môn: Tiếng Việt
Họ và tên: ........................................ ĐỀ II
Điểm
Lời phê của thầy cô
A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
 I/ Đọc thành tiếng (6đ). Giáo viên cho học sinh bốc thăm 1 trong 5 bài sau, đọc khoảng 50 đến 60 chữ và trả lời câu hỏi theo đúng nội dung vừa đọc.
1, Mẩu giấy vụn
Câu hỏi:
* Mẩu giấy vụn nằm ở đâu ?
* Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì ?
2, Ngôi trường mới.
Câu hỏi:
* Tả cảm xúc của ngôi trường mới ?
* Dưới mái trường mới, em học sinh cảm thấy có những gì mới?
3, Người thầy cũ.
Câu hỏi:
* Bố Dũng đến trường đề làm gì ?
* Thầy giáo nói với cậu học trò lúc ấy như thế nào ?
4, Người mẹ hiền
*Minh làm gì để lọt ra ngoài trường ?
* Khi Minh bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo nói gì, làm gì ?
5, Chiếc bút mực
*Những chi tiết nào cho thấy Mai rất mong được viết bút mực?
* Chuyện gì xảy ra với Lan?
II/ Đọc thầm (4 điểm)
Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài “Trên chiếc bè” SGK TV2, Tập 1, trang 34 và khoanh tròn ý em chọn là đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1/ Dế Mèn và Dế Trũi đi du lịch vào thời gian nào?
 	a. Mùa xuân b. Mùa hè c. Mùa thu 
Câu 2/ Hai bạn đi du lịch trên sông bằng cách nào?
 	a. Đóng bè b. Bơi c. Bay 
 Câu 3/ Dòng nào có các từ đều là từ chỉ sự vật?
 	a. Bạn bè, Dế Mèn, thổi b. Bờ sông, Dế Trũi, cỏ c. Mây, đi, sông 
Câu 4/ Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu: Ai ( hoặc cái gì, con gì) là gì?
	a. Dế Mèn là con vật đáng yêu.
	b. Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ.	
 c. Một ngày cuối thu, chúng tôi lên đường.
B/ KIỂM TRA VIẾT: (10 đ)
I/. Chính tả (5 đ): (nghe - viết) “Mẩu giấy vụn” (SGK TV2- tập 1- trang 48)
Đoạn viết “Bỗng một em gái đến - Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”
II/.Tập làm văn (5 đ) 
Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) nói về cô giáo ( hoặc thầy giáo) cũ của em.
Theo gợi ý sau:
Cô giáo ( hoặc thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì?
Tình cảm của cô (hoặc thầy) đối với học sinh như thế nào?
Em nhớ nhất những điều gì ở cô (hoặc thầy)?
Tình cảm của em đối với cô giáo ( hoặc thầy giáo) như thế nào?
Bài làm
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM GHKI- ĐỀ I
Môn: Tiếng Việt – Khối 2
Năm học: 2013 - 2014
I. Kiểm tra đọc
1, Đọc thành tiếng: (6 điểm)
Đọc đúng tiếng, đúng từ: (3 điểm)
Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm
Đọc sai từ 3 – 4 tiếng: 2 điểm
Đọc sai từ 5 – 6 tiếng: 1,5 điểm
Đọc sai từ 7 – 8 tiếng: 1 điểm
Đọc sai từ 9 – 10 tiếng: 0 điểm
Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu: (1 điểm)
Tốc độ đọc đạt yêu cầu: (1 điểm)
Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: (1 điểm
2/ Đọc thầm: (Đúng mỗi ý 1 điểm)
 Câu 1: ý b. Mùa thu.
Câu 2: ý c. Đóng bè.
Câu 3: ý a. Bờ sông, Dế Trũi, cỏ.
Câu 4: ý c. Dế Mèn là con vật đáng yêu.
II/ Kiểm tra viết. 
1/Chính tả.
Bài viết không sai lỗi chính tả đúng độ cao, ngay ngắn sạch đẹp. ( 5 điểm)
Sai mỗi lỗi trừ 0,5 điểm.
Viết không đúng độ cao trình bày bẩn không ngay ngắn toàn bài trừ 1 điểm.
2/ Tập làm văn.
 Học sinh viết được đoạn văn từ 4 đến 5 câu theo gợi ý của đề bài; câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ: 5 điểm.
 Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt, chữ viết có thể cho các mức điểm 4,5 – 4 - 3,5 – 3 - 2,5 – 2 - 1,5 – 1 - 0,5.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM GHKI- ĐỀ II
Môn: Tiếng Việt – Khối 2
Năm học: 2013 - 2014
I. Kiểm tra đọc
1, Đọc thành tiếng: (6 điểm)
Đọc đúng tiếng, đúng từ: (3 điểm)
Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm
Đọc sai từ 3 – 4 tiếng: 2 điểm
Đọc sai từ 5 – 6 tiếng: 1,5 điểm
Đọc sai từ 7 – 8 tiếng: 1 điểm
Đọc sai từ 9 – 10 tiếng: 0 điểm
Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu: (1 điểm)
Tốc độ đọc đạt yêu cầu: (1 điểm)
Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: (1 điểm)
2/ Đọc thầm: (Đúng mỗi ý 1 điểm)
 Câu 1: ý c. Mùa thu.
Câu 2: ý a. Đóng bè.
Câu 3: ý b. Bờ sông, Dế Trũi, cỏ.
Câu 4: ý a. Dế Mèn là con vật đáng yêu.
II/ Kiểm tra viết. 
1/Chính tả.
Bài viết không sai lỗi chính tả đúng độ cao, ngay ngắn sạch đẹp. ( 5 điểm)
Sai mỗi lỗi trừ 0,5 điểm.
Viết không đúng độ cao trình bày bẩn không ngay ngắn toàn bài trừ 1 điểm.
2/ Tập làm văn.
 Học sinh viết được đoạn văn từ 4 đến 5 câu theo gợi ý của đề bài; câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ: 5 điểm.
 Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt, chữ viết có thể cho các mức điểm 4,5 – 4 - 3,5 – 3 - 2,5 – 2 - 1,5 – 1 - 0,5.

File đính kèm:

  • docTV GKI 2013.doc
Đề thi liên quan