Đề kiểm tra cuối tuần 12 môn Toán Lớp 5

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối tuần 12 môn Toán Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối tuần ( tuần 12 )
I. trắc nghiệm 
Bài 1. Tích nào dới đây gần với 1000 nhất:
A. 10,25 x 100 B. 63,2 x 10 C. 5,43 x 200 D. 4,54 x 300 
Bài 2. Khu đất hình chữ nhật có kích thớc nh
Hình vẽ. Ngoài diện tích làm nhà là diện tích
để trồng cây. Diện tích đất trồng cây là:
A. 165 m2 B. 500 m2 
C. 1900 m2 D. 2700 m2
Bài 3. 0,1 km2 = . M2
A. 100 B. 1 000 C. 10 000 D. 100 000
II. tự luận 
Bài 1.Tính bằng 2 cách
a. 2,3 x 5,2 + 7,7 x 5,2 b. ( 24 + 1 ) x 0,4 
c ( 1 – 0,6 ) x 0,25
Bài 2 Tìm X
a. X là số tự nhiên b. 13,5 – X + 5,4 = 3,42
3,1 < X < 4,24 5,1 – 13,8 + X = 1,8
1,3 x 0,5 < X < 1,8 x 1,9
Bài 3. Một người trung bình mỗi phút hít thở 15 lần, mỗi lần hít thở 0,55 lít không khí. Biết 1 lít không khí nặng 1,3 g. Hãy tính khối lợng không khí 1 ngời hít thở trong 1 giờ?
Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12,5 m, chiều rộng kém chiều dài 2,3 m. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó?

File đính kèm:

  • docde thi cuoi tuan 12 toan 5.doc