Đề kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học Nghĩa Trung

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học Nghĩa Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
người coi
SBD
người chấm
Điểm
Thi kiểm tra cuối năm năm học 2005-2006
Trường Tiểu học Nghĩa Trung
Bài thi môn: Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài 45 phút)
Thi ngày 24 tháng 05 năm 2006
.................................................................................................................................................
Câu 1: Điền dấu ´ vào ô trống trước kết quả đúng
0,1 dm3 bằng
10 cm3
100 cm3
1000 cm3
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Số 690 không chia hết cho 5 vì không có tận cùng là 5.
Số 690 không chia hết cho 3 vì có tổng các chữ số không chia hết cho 3.
Số 690 chia hết cho 2 vì có tận cùng là 0.
Câu 3: Tìm biết:
 ´ = + 
.
Câu 4: Đặt tính và tính
28,9 giờ – 9,65 giờ
9,24 ´ 3,6
26,52 : 3,4
Câu 5: Hai thành phố A và B cách nhau 105 km. Lúc 7 giờ, một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ và một người đi xe đạp ngược chiều từ B đến A với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi nơi gặp nhau của hai người cách B bao nhiêu kilômet?
Bài làm
.
Câu 6: Một thửa ruộng trồng lúa hình thang có đáy lớn 24,5 m; đáy nhỏ 15 m và chiều cao bằng đáy nhỏ. Năng suất thu hoạch là 40 kg thóc/a. Tính xem trên cả thửa ruộng này đã thu hoạch được bao nhiêu kilôgam thóc?
Bài làm
.
.
.
.

File đính kèm:

  • docKhoi 5(1).doc