Đề kiểm tra cuối kỳ II – Năm học 2011 – 2012 môn: Sử - Địa lớp 5

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối kỳ II – Năm học 2011 – 2012 môn: Sử - Địa lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Xuyên Mộc
Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp : 5A . . . . 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2011 – 2012
 MƠN: SỬ - ĐỊA ; LỚP 5 
Thời gian : 40 phút 
 Điểm:
Chữ ký giám thị:
Chữ ký giám khảo:
Phần I : Lịch sử
Câu 1. (1đ) Điền những từ ngữ sau đây (Bác Hồ , Lá cờ đỏ sao vàng , Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam , Thành phố Hồ Chí Minh , Tiến quân ca , Hà Nội) vào chỗ chấm trong đoạn văn bên dưới :
 	Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội. Quốc hội quyết định : lấy tên nước là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : quyết định Quốc huy ; Quốc kì là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Quốc ca là bài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Thủ đô là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 2. (2đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: 
1/ Sau Cách mạng Tháng tám, nhân dân ta phải đương đầu với “ giặc”
A. Giặc đói 	B. Giặc dốt 	C. Giặc ngoại xâm 	D. cả 3 câu đều đúng
2/ Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta là.
A. Bia Sài Gòn 	B. Thủy điện Hòa Bình 	C. Cơ khí Hà nội 	D. Nhiệt điện Phả Lại
3/ Giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc là.
A. Sông Bến Hải 	B. Sông Đà 	C. Sông Gianh 	D. Sông Đà Rằng
4/ Xã Xuyên Mộc được giải phóng vào thời gian.
A. 27/04/1975 	B. 28/04/1975 	C. 29/04/1975 	D.30/04/1975
Câu 3/ (2đ) Những điểm cơ bản của hiệp định Pa–ri ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Phần I I : ĐỊA LÍ
Câu 1. (1đ) Điền những từ ngữ sau đây (Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cam Pu Chia) vào chỗ chấm trong đoạn văn bên dưới :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là nước không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . có địa hình chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là nước có số dân đông nhất thế giới.
Câu 2. (2đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: 
1/ Đặc điểm địa hình châu Á.
 3/4 diện tích là núi và cao nguyên, núi cao và đồ sộ bậc nhất thế giới.
2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi.
Địa hình chủ yếu là cao nguyên.
2/ Châu Mĩ có nhiều thành phần dân tộc vì.
Có nhiều đới khí hậu.
Dân cư chủ yếu là người có nguồn gốc nhập cư.
Địa hình thay đổi từ Tây sang Đông.
Lãnh thổ kéo dài từ cực Bắc xuống cực Nam.
3/ Châu lục không có biển lấn sâu vào đất liền là.
 	A. Châu Á 	B. Châu Âu 	C. Châu Phi 	D. Châu Mĩ
4/ Việt Nam nằm ở châu lục .
 	A. Châu Á 	B. Châu Âu 	C. Châu Phi 	D. Châu Mĩ
Câu 3. (1đ) Nối các châu lục với đặc điểm khí hậu thích hợp.
Châu Á
Ôn hòa
Châu Âu
Nhiệt đới, ôn đới, hàn đới
Châu Phi
Nhiệt đới, ôn đới, hàn đới
Châu Mĩ
Nóng và khô
Châu Đại Dương
Lạnh
Châu Nam cực
Khô hạn
1/ (1đ) Xếp các châu lục theo thứ tự giảm dần về diện tích.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

File đính kèm:

  • docDe kiem tra cuoi nam mon Su Dia lop 5.doc