Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 khối lớp năm học 2009 - 2010 môn Toán

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 670 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 khối lớp năm học 2009 - 2010 môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
KHỐI LỚP 1 
NĂM HỌC 2009 - 2010
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 – KHỐI LỚP 1
MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2009 - 2010
Câu 1: Đọc viết số(3 điểm)
a) Điền số vào dấu chấm: 	60; . ; .. ; 63 ; 64 ; .. ; 66 ; 67 ; . ; 69
b) Đọc các số sau: 32: .. 74: ..
c) Viết các số: 34 ; 27 ; 92 ; 59 
- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ; ; ; 
- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ; ; ; 
Câu 2: Tính và đặt tính (2 điểm)
32 + 47 	64 + 25	 79 – 6	 85 - 25
 ..	  
 ..	  
 ..	  
Câu 3: Tính (1 Điểm )
a) 15 cm + 30 cm = .. 18 - 5 + 3=....
Câu 4: Điền dấu >, <, =(1 điểm)
85 81	15 10 + 4
68 66	18 15 + 3
Câu 5: Bài toán (1 điểm )
Lan và Mai hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
Giải
..............................................................................
.
Câu 6: với các số 15,58,43 hãy viết các phép tính đúng(2 điểm )
.. + = 
.. + = 
.. - = 
.. - = 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ , CHO ĐIỂM
KHỐI 1
II. Toán
Câu 1: Đọc viết số: 3 điểm – Mỗi câu 1 điểm
a) Điền số vào dấu chấm: 	60; 61 ; 62; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69
b) Đọc các số sau: 32: Ba mươi hai 74: Bảy mươi bốn
c) Viết các số: 34 ; 27 ; 92 ; 59 
- Theo thứ tự từ bé đến lớn: 27 ; 34; 59 ; 92
- Theo thứ tự từ lớn đến bé: 92 ; 59; 34; 27
Câu 2: Tính và đặt tính: 2 điểm (Mỗi bài đặt tính và tính đúng đạt 0,5đ)
32 + 47 = 79 	64 + 25 = 89	 79 – 6 = 73 85 – 25 = 60 
Câu 3: Tính: 1 điểm
a) 15 cm + 30 cm = 45 cm 18 - 5 + 3= 16
Câu 4: Điền dấu >, <, = : 1 điểm (Mổi bài điền dấu đúng đạt 0,25)
85 > 81 	68 10 + 4 18 = 15 + 3 
Câu 5: Bài toán 1 diểm
Lan và Mai hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
Giải
Số bông hoa Lan hái được (0,5đ)
68 – 34 = 34 (bông hoa) (0,5đ)
Đáp số: 34 bông hoa
 	* Lưu ý: Sai đơn vị, thiếu đáp số trừ 0,25đ
Câu 6: viết phép tính đúng: 2 điểm
 Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

File đính kèm:

 • docKTCK2 TOAN LOP 120092010.doc