Đề kiểm tra cuối học kì II môn Hoá học 8

doc1 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1001 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II môn Hoá học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra cuối học kì II.
Môn :Hoá Học 8.
Thời gian: 45 phút (không kể giao đề).
 PhầnI : Trắc nghiệm.
Câu1:(2điểm).
Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Sự tác dụng của oxi với một chất là ..
Khí oxi cần cho ..của người, động vật và cần để .
Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ cóđược tạo thành từ 2 hay nhiều .
Câu 2:(2 điểm)
 Điền đúng( sai) vào mỗi câu sau:
MgO, CaO, SO3, P2O5, đều là oxit
Cả CaO và P2O5 đều tác dụng với nước
H2SO4 và Ca(OH)2 là axit.
Phản ứng hoá hợp tạo ra nhiều chất từ một chất.
 Phần II: Tự luận.
Câu 3: (2 điểm)
 Nêu định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử? Lấy 2 ví dụ minh hoạ?
Câu4:(2 điểm).
 a .Viết phương trình hoá học biểu diễn biến hoá sau:
 P -> P2O5 -> H3PO4
 b. Viết công thức hoá học của các axit tương ứng của các oxit sau:
 SO3, N2O5 . P2O5 , CO2.
Câu5:(2 điểm).
 Cho bột Fe vào 0,3 mol H2SO4 loãng ,sắt tan hoàn toàn thu được 3,36 l khí hiđro (ở đktc).
Viết phương trình hoá học sảy ra?
Tính lượng săt tham gia phản ứng.
Khối lượng muối thu đướcau phản ứng.

File đính kèm:

  • docde kiem tra hoc ki 1.doc
Đề thi liên quan