Đề khảo sát chất lượng tháng 4 Toán Lớp 2 - Trường Tiểu học Xuân Châu

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 28/05/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng tháng 4 Toán Lớp 2 - Trường Tiểu học Xuân Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài khảo sát chất lượng tháng 4
Môn : Toán
(Thời gian làm bài 20 phút)
 Họ và tên: ..........................................................
 Lớp : 2.. Trường Tiểu học Xuân Châu
Bài 1: ( 3 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 3m = ..........cm .....dm = 1m
 1km = ........m .....cm = 1m
Bài 2: (4 điểm): Tính:
 35m + 54m = ............. 56m – 17m = .............
 35km : 5 = ................. 3km x 4 = ...............
Bài 3: (2 điểm): Tấm vải thứ nhất dài 35m, tấm vải thứ hai dài hơn tấm vải thứ nhất 18m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét?
Bài giải
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (1 điểm): Viết các số 832, 786, 698, 689 theo thứ tự từ bé đến lớn.
..

File đính kèm:

  • docBAI KHAO SAT LOP 2toan-THAM.doc