Bài tập Toán lớp 2 năm 2010

doc2 trang | Chia sẻ: hoangcuong.10 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Toán lớp 2 năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập toán ngày 14/6/2010
Bài 1: Tính
9 + 7 =...........	5 + 9 = ...........	5 + 7 =.............
9 + 9 = ..........	8 + 6 = ...........	4 + 9 =.............
7 + 7 = ...........	6 + 6 =............	9 + 6 = ............
Bài 2: Tính
25	35	67	19	26	45
17	28	26	53	59	29
......	.......	........	.......	.........	........
Bài 3: Tính
55	63	97	52	64	65
29	24	39	28	35	24
......	.......	........	.......	.........	........
Bài 4: Tính:
2 x 9 =..............	2 x 5 = .................	2 x 6 = ..................
2 x 3 = ................	2 x 2 = ..................	3 x 2 = .................
3 x 3 = ................	3 x 5 = ..................	3 x 4 = ..................
Bài 5: Ông 72 tuổi. Bố 35 tuổi. Hỏi ông hơn bố bao nhiêu tuổi?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Bài 6: Anh 17 tuổi. Tý 9 tuổi. Hỏi Tý kém anh bao nhiêu tuổi?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Bài 5: Lớp 2A có 32 học sinh. Trong lớp có 18 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nam?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

File đính kèm:

  • docvdhvhhdsgfuds.doc