Bài kiểm tra cuối học kì II môn: Toán (khối 1) năm học: 2013 – 2014

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối học kì II môn: Toán (khối 1) năm học: 2013 – 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .	 Ngày ..tháng.năm 2014
Lớp: 1 Trường TH Lê Lợi
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: TOÁN (Khối 1)
Năm học: 2013 – 2014
Bài 1/ Đặt tính rồi tính (2 điểm)
 37 + 12	 87 – 43	 41 + 32 	 73 – 23
Bài 2/ Tính (2 điểm)
25 + 4 – 7 =	b) 32 + 5 – 4 =
Bài 3/ Viết các số 37; 81; 18; 75 theo thứ tự: (2 điểm)
a)Từ bé đến lớn: ..
b)Từ lớn đến bé: ..
Bài 4/ Thành gấp được 21 máy bay, Nam gấp được 17 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu máy bay? (3điểm)
Bài 5/ (1điểm)
Vẽ thêm một đoạn thẳng để được một hình vuông và một hình tam giác.
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: TOÁN (Khối 1) Năm học: 2013– 2014
Bài 1 (2 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm.
Bài 2 (2 điểm): Tính đúng mỗi câu ghi 1 điểm.
Bài 3 (2 điểm): Học sinh viết đúng theo yêu cầu của mỗi câu ghi 1 điểm.
Bài 4 (3 điểm): Bài làm
Số máy báy của cả hai bạn gấp được là. (1 điểm)
	21 + 17 = 38 (máy bay) (1,5 điểm)
	Đáp số: 38 máy bay (0,5 điểm)
Bài 5 (1 điểm): Vẽ thêm một đoạn thẳng để được một hình vuông và một hình tam giác.
Lưu ý: Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5
	 VD: 5,25=5,0; 5,5 = 6,0

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA TOAN CHKII KHOI 1 13 14.doc