Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Toán Lớp 5 - Năm học 2008-2009

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 22/06/2021 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Toán Lớp 5 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KSCL ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
Môn: Toán - Lớp 5 - Năm học 2008 – 2009
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Bài 1. (4đ). Tính giá trị các biểu thức sau bằng phương pháp hợp lí:
 	 a) + + ... + 
 b) 1,99 + 2,98 + 3,97 + 4,96 + ... + 99,01
Bài 2. (4 đ). An và Toàn lấy cùng một số nhân với 2008 nhưng kết quả của hai bạn sai khác nhau 361 620 đơn vị và không ai đúng đáp số. Khi kiểm tra lại bài thì An sai ở chỗ viết thiếu một chữ số 0 của số 2008, Toàn sai ở chỗ viết thiếu hai chữ số 0 của số 2008. Em có thể giúp hai bạn tìm được đáp số đúng của phép nhân không?
Bài 3. (4đ). Bác bảo vệ có chùm 10 chìa khoá để mở 10 ổ khoá ở các phòng học. Mỗi chìa chỉ mở được một ổ. Do sơ ý nên Bác không nhớ chìa khoá tương ứng với các ổ. Hỏi Bác phải thử nhiều nhất bao nhiêu lần để tìm được các chìa khoá tương ứng với các ổ khoá ở các phòng học trên?
Bài 4. (4đ) Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Cách đây tám năm tuổi mẹ gấp 12 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
Bài 5. (4đ) Người ta xây dựng một khán đài hình vuông có một cạnh nằm trên cạnh ngắn của sân vận động hình chữ nhật, cạnh đối diện cách cạnh ngắn còn lại của sân vận động là 138 m, và hai cạnh còn lại của khán đài cách đều hai cạnh dài mỗi bên là 44 m. Sau khi xây dựng khán đài diện tích của quảng trường còn lại là 14856 m2. Tính diện tích của khán đài. 
 PHÒNG GD&ĐT LỘC HÀ
ĐỀ KSCL ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
Môn: Toán - Lớp 5 - Năm học 2008 – 2009
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Bài 1. (4đ). Tính giá trị các biểu thức sau bằng phương pháp hợp lí:
 	 a) + + ... + 
 b) 1,99 + 2,98 + 3,97 + 4,96 + ... + 99,01
Bài 2. (4 đ). An và Toàn lấy cùng một số nhân với 2008 nhưng kết quả của hai bạn sai khác nhau 361 620 đơn vị và không ai đúng đáp số. Khi kiểm tra lại bài thì An sai ở chỗ viết thiếu một chữ số 0 của số 2008, Toàn sai ở chỗ viết thiếu hai chữ số 0 của số 2008. Em có thể giúp hai bạn tìm được đáp số đúng của phép nhân không?
Bài 3. (4đ). Bác bảo vệ có chùm 10 chìa khoá để mở 10 ổ khoá ở các phòng học. Mỗi chìa chỉ mở được một ổ. Do sơ ý nên Bác không nhớ chìa khoá tương ứng với các ổ. Hỏi Bác phải thử nhiều nhất bao nhiêu lần để tìm được các chìa khoá tương ứng với các ổ khoá ở các phòng học trên?
Bài 4. (4đ) Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Cách đây tám năm tuổi mẹ gấp 12 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
Bài 5. (4đ) Người ta xây dựng một khán đài hình vuông có một cạnh nằm trên cạnh ngắn của sân vận động hình chữ nhật, cạnh đối diện cách cạnh ngắn còn lại của sân vận động là 138 m, và hai cạnh còn lại của khán đài cách đều hai cạnh dài mỗi bên là 44 m. Sau khi xây dựng khán đài diện tích của quảng trường còn lại là 14856 m2. Tính diện tích của khán đài. 
 PHÒNG GD&ĐT LỘC HÀ
HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 5
Bài 1: (4 điểm)
	a) (2,0 đ). Ta có: = - = - ..... = - 
 Nên: + + ... + = - + - + ... + - 
 = - = = 
 b) (2,0đ) Nhận xét : 2,98 - 1,99 = 0,99
 3,97 - 2,98 = 0,99
 4,96 - 3,97 = 0,99
 ...............
 Các số hạng của tổng lập thành dãy số cách đều 0,99 từ số 1,99 đến số 99,01
 Các số hạng có phần nguyên từ 1 đến 99 và phần thập phân tương ứng từ 99 đến 01, nên tổng có 99 số hạng
 Vậy tổng trên được tính là: (1,99 + 99,01) x 99 : 2 = 4999,5
Bài 2 (4 điểm). 
 Giả sử số mà hai bạn đem nhân với 2009 là A 
 Bạn An đã thực hiện phép nhân A ´ 208 
 Bạn Toàn đã thực hiện phép nhân A ´ 28 
 Theo bài ra ta có: A ´ 208 - A ´ 28 = 361 620 
 Hay A ´ (208 - 28) = 361620 
 A = 36 1620 : 180 = 2009 
 Vậy kết quả đúng là: 2009 ´ 2008 = 4 034 072
 Đáp số: 4 034 072 ) 
Bài 3: (4 điểm)
	 Lấy chìa thứ nhất, ta phải thử nhiều nhất là 9 lần thì ta chọn được ổ khoá tương ứng. Như vậy còn lại 9 chìa và 9 ổ.
	 Tiếp tục lấy chìa thứ hai, ta phải thử nhiều nhất là 8 lần thì ta tìm được ổ tương ứng. Như vậy còn lại 8 chìa và 8 ổ.
 Tiếp tục lấy chìa thứ ba, ta phải thử nhiều nhất là 7 lần thì ta tìm được ổ tương ứng. Như vậy còn lại 7 chìa và 7 ổ.
	 Cứ tiếp tục như thế đến chìa thứ 9 thì ta phải thử nhiều nhất là 1 lần thì tìm được ổ tương ứng. Còn chìa thứ 10 ta không cần phải thử nữa.
	 Vậy số lần thử nhiều nhất để mở được tất cả các phòng là:
 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 (lần)
 Đáp số: 45 lần
Bài 4: (4 điểm)
	Theo đề ra, hiện nay tuổi mẹ hơn tuổi con là (4-1) = 3 lần tuổi con.
	Cách đây 8 năm, tuổi mẹ hơn tuổi con là (12-1) = 11 lần tuổi con.
	Như vậy 3 lần tuổi con hiện nay bằng11 lần tuổi con cách đây 8 năm hay tuổi con hiện nay bằng lần tuổi con cách đây 8 năm.
	Vậy tuổi con cách đây 8 năm là:
 8 : (-1) = 3
	Tuổi con hiện nay là:
 3 + 8 = 11( tuổi)
	Tuổi mẹ hiện nay là: 11 x 4 = 44 (tuổi) 
 Đáp số : Mẹ: 44 tuổi 
 Con: 11 tuổi 
Bài 5: 4 điểm 
 A 44m B C 44m D
E 
F 
G H 
 M N P Q
 Gọi khán đài là hình vuông BCGF, thì phần diện tích còn lại của quảng trường gồm diện tích của các hình chữ nhật: ABFE, CDHG, HGPQ, GFNP, FNME. Mà tổng diện tích của hai hình chữ nhật HGPQ và FNME bằng: 138 36 2 = 12144 (m2).
Vậy diện tích của 3 hình chữ nhật ABFE, CDHG và GFNP bằng: 
 14856 – 12144 = 2712(m2).
 Gọi x là độ dài cạnh của khán đài thì ta có:
 44 x + 44 x + 138 x = 2712(m2) 
 Hay: 226 x = 2712 (m2)
 x = 2712 : 226 = 12 (m)
 Diện tích của khán đài bằng: 
 12 12 = 144 (m2)
 Đáp số: 144 (m2) 
Lưu ý: 
- Điểm trình bày toàn bài là 1 điểm. Giám khảo căn cứ vào sự trình bày của HS tùy vào mức độ để trừ điểm.
- Các cách giải đúng khác và trình bày đẹp đều cho điểm tối đa.

File đính kèm:

  • docDe DA thi KSCL HSG lop 5.doc