Phiếu kiểm tra học sinh xuất sắc học kỳ II - Năm học 2008 - 2009 môn Toán lớp 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu kiểm tra học sinh xuất sắc học kỳ II - Năm học 2008 - 2009 môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường TH PHIẾU KIỂM TRA HỌC SINH XUẤT SẮC 
Trung Giang 2 Học kỳ II - Năm học 2008-2009
 Môn :Toán -Lớp 1
 Thời gian :60 phút (Không kể thời gian giao phiếu)
 Họ và tên :....................................................................Lớp 1......
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:
	14 + 	= 68	; 	 - 36 = 52
Bài 2: Điền dấu ( + , - ) thích hợp vào chỗ ...........	
12 ..8 .. 4 = 24 	 40 ..... 32 = 72
88 ..... 23 ...... 4 = 69	 75 ..... 12 ...... 2 = 61
Bài 3: Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Số? 	
33
 - 14 + 36 - 45 + 12
Bài 5: Hai sợi dây dài tất cả 16 xăng- ti -mét. Sợi dây thứ nhất dài 5 xăng- ti- mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti -mét?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng.
A. 3 hình tam giác
B. 4 Hình tam giác
C. 5 hình tam giác
D. 6 hình tam giác	
BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN 1
Bài 1: 2đ
	14 + 	 54	= 68	; 	 88 - 36 = 52
Bài 2: (4đ)
Điền đúng 1 phép tính ghi 1 đ
Bài 3: (3đ)
 Trước lúc thêm Hùng có là:(0,5đ)
58 - 13 = 45(viên bi)(2đ)
ĐS: 45 viên bi(0,5đ)
Bài 4: 4đ 
Điền đúng 1 số ghi 1 điểm 	
45
33
78
42
56
 - 14 + 36 - 45 + 12
Bài 5: (3đ)	 Sợi dây thứ hai dài là: (0,5đ)
16 - 5 = 11(cm)(2đ)
ĐS: 11cm(0,5đ)
Bài 6: 2đ Khoanh vào câu D 6 hình tam giác
 Trình bày sạch đẹp, đúng ghi 2 đ. Còn lại tuỳ theo mức độ để giáo viên ghi điểm
HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT 1
Bài 1: 3đ: Học sinh nối đúng 1 câu ghi 0,5 đ
Những con ve
xòe tròn như một cái quạt lớn
Đuôi công
ca hát suốt mùa hè
Lá sen
là tay bơi giỏi nhất của biển
Từng chùm quả
chảy róc rách trong khe suối
Cá heo
Màu xanh mát
Nước 
chín vàng trong kẽ lá
Bài 2: 3đ Học sinh điền đúng 1 dấu ghi 0,25 đ. 
Hoa ban xoè cánh trắng
Lan tuơi màu nắng vàng
Cánh hồng khoe nụ thắm
Bay làn hương dịu dàng.
Bài 3: 4đ : Học sinh điền đúng 1 vần ghi 0,5 đ
Con cuốc; t uốt lúa; 	 bắt trộm ; cái khuôn ; Muôn màu; hômqua ;khoai luộc ; vuốt ve.
Bài 4: 3đ:
Học sinh đặt đúng 1 câu ghi 1 điểm
Bài 5: 5đ
Học sinh viết sai một lỗi trừ 0,5 đ
Bài viết: Cây gạo
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.
Trình bày sạch đẹp, đúng ghi 2 đ. Còn lại tuỳ theo mức độ để giáo viên ghi điểm
 Trường TH PHIẾU KIỂM TRA HỌC SINH XUẤT SẮC 
Trung Giang 2 Học kỳ II - Năm học 2008-2009
 Môn :Tiếng Việt -Lớp 1
 Thời gian :60 phút (Không kể thời gian giao phiếu)
 Họ và tên :....................................................................Lớp 1......
Bài 1: Nối ý ở hai cột thành câu có ý nghĩa:
Những con ve
xòe tròn như một cái quạt lớn
Đuôi công
ca hát suốt mùa hè
Lá sen
là tay bơi giỏi nhất của biển
Từng chùm quả
chảy róc rách trong khe suối
Cá heo
màu xanh mát
Nước 
chín vàng trong kẽ lá
Bài 2: Đoạn thơ sau thiếu dấu thanh, em hãy điền vào cho đúng:
Hoa ban xoe canh trăng
Lan tuơi mau năng vang
Canh hông khoe nu thăm
Bay lan hương diu dang.
Bài 3: Điền vần: uôc, uôt, uôn, ôm
Con c; t  lúa; 	 bắt tr ; cái kh. 
M.. màu; h qua ;	khoai l.; v ve.
Bài 4: Đặt câu:
a. Đặt một câu có chứa vần oắt: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
b. Đặt một câu có chứa vần âu: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
c. Viết câu có chứa tiếng mẹ:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Bài 5: Bài viết
............................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

File đính kèm:

  • docDe thi HS gioi ky II 20082009.doc
Đề thi liên quan