Ôn tập thi môn Toán 1 - Trường TH Thị Trấn Yên Thành

doc6 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập thi môn Toán 1 - Trường TH Thị Trấn Yên Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THI SỐ 2
 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
 ĐỀ SỐ 1
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái.
Vậy An còn lại số kẹo là cái.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Số liền sau của số 24 là số..
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem. 
Vậy Hoa còn lại số con tem là ..con tem.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 80 - 30 - ..= 10
Câu 5: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !.+ 10 + 50 = 60
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 70 - 30 - = 30
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là .tuổi.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại ..cái nhãn vở.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím?
Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là ..bức.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là ..tuổi.
 ĐỀ SỐ 2
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Đào có 18 cái kẹo, Đào cho bạn Mai 3 cái cho bạn Lan 3 cái. 
Vậy Đào còn lại số kẹo là cái.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45.
Trả lời: Số đó là số.
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 30 con gà và 50 con vịt. 
Vậy cả gà và vịt nhà bác Phúc nuôi tất cả con.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 90 - 50 - = 0
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 0 + 20 + ..= 90
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 80 - 40 - ..= 20
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hai anh em mỗi người có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm hai anh em mỗi người 3 cái kẹo nữa. Hỏi bây giờ cả hai anh em có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
Trả lời :     Bây giờ cả hai anh em có tất cả ..cái kẹo.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hồng còn lại .con tem.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại ..cái nhãn vở.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là ..tuổi
 ĐỀ SỐ 3
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Số liền sau của số 36 là số.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số..
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 69.
Trả lời: Số đó là số.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 70 - 50 + ..= 80
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 70 - 60 + = 80
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 70 - 40 + = 90
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Việt còn lại con tem.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hà còn lại con tem.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là ..tuổi.
 ĐỀ SỐ 4
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Số liền trước của số 35 là số.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45.
Trả lời: Số đó là số..
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 59.
Trả lời: Số đó là số.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 70 - 40 - = 20
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 10 + 30 + .= 90
Câu 6: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !60 - 30 + .= 80
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là .bức.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hà còn lại .con tem.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là ..tuổi.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là ..........tuổi
 ĐỀ SỐ 5
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số..
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 18 cái kẹo, Lan cho bạn Huệ 4 cái ; Lan ăn đi 2 cái. 
Vậy Lan còn lại số kẹo là ..cái.
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là ..cái.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! ..+ 10 + 50 = 60
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 20 + ..+ 40 = 90
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! + 40 + 50 = 90
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là .tuổi.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?Trả lời: Hồng còn lại .con tem.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là ..tuổi.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại ..cái nhãn vở.
 ĐỀ SỐ 6
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Số liền sau của số 49 là số..
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! An có 1 chục cái kẹo, mẹ cho thêm An 5 cái nữa ; An ăn đi 1 cái.
Vậy bây giờ An có số kẹo là cái.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 80 - 20 - = 30
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! .+ 20 + 50 = 80
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 90 - 50 - = 10
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại ..cái nhãn vở.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?Trả lời: Hồng còn lại ..con tem.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 4 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 19 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là ..tuổi.
 Website: chuthisoa.blogtiengviet.net

File đính kèm:

  • docvong 15 lop1.doc