Mẫu: Bản kiểm điểm cá nhân

doc5 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu: Bản kiểm điểm cá nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG BỘ TT THIÊN CẦM
Chi bộ: Trường Trạm 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Thiên Cầm, ngày 01 tháng 12 năm 2013
 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(Kèm theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04  tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương)
Họ và tên: , Sinh ngày: .
Nơi sinh: ..
Nơi ở hiện nay: 
Chức vụ Đảng: .
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .
Đơn vị công tác : 
1. Tư tưởng chính trị 
Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...
Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" , cuộc vận động "Mỗi thầy giáo , cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống 
Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị. 
Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân, bà con nơi cư trú tín nhiệm, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.
3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
Là một chi ủy viên được giao nhiệm vụ phụ trách công tác phát triển Đảng viên và chỉ đạo các hoạt động đoàn thể bản thân tôi đã giúp đỡ nhiều quần chúng ưu tú được đứng vào hàn ngũ của Đảng và chỉ đạo các hoạt động kịp thời mỗi khi có các phong trào của cấp trên cũng như của nhà trường đề ra.
- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.
- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm học 2008-2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 - 2013. Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao: Làm tốt công tác tham mưu, quản lí và chỉ đạo, tham gia bồi dưỡng CBQLGD và giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên hè 2013, bồi dưỡng chu kì, tham gia tập huấn một số chuyên đề khác do phòng GD&ĐT tổ chức. Làm tốt công tác thanh tra chất lượng giáo viên và học sinh trong năm học khách quan, chính xác. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động có hiệu quả.
- Phát triển tôt về công tác mũi nhọn, nhiều năm liền có học sinh đạt học sinh giỏi huyện và giỏi tỉnh. 
- Là 1 phó hiệu trưởng nhưng tôi luôn phối kết hợp tốt với các đồng chí trong ban giám hiệu, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ, Đảng uỷ nơi cư trú, tham gia nhiệt tình các hoạt động của chi bộ và khu dân cư phát động và tổ chức, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực trong ngành giáo dục...
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
	Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
 Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng.
 Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.
	Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; thường xuyên đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh
+ Ưu điểm: Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục.
Chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch, công việc được giao, hiệu quả công tác cao. Luôn hoà nhã, thân thiện, thẳng thắn, chân thành với đồng nghiệp. 
-Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kê khai tài sản phải trung thực và được công khai ở nơi công tác và nơi cư trú. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Đảng viên nơi cư trú. Đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng Chi bộ tại địa phương nơi cư trú thêm vững mạnh.
- Thường xuyên góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội trong các buổi họp trước hội đồng tập thể sư phạm nhà trường..
- Bản thân thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản pháp luật..Thực hiện nghiêm luật lệ giao thông.
- Luôn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết này, tạo niềm tin trong Đảng ,trong nhân dân, trong phụ huynh học sinh và học sinh.
 - Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong hội đồng sư phạm nhà trường .
+ Khuyết điểm : Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn mang tính nể nang, chưa mạnh dạn thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp.
6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân
- Đôi khi còn chưa linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh
	- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang. 
7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới 
- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
	- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.
	- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
Biện pháp khắc phục:
- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:
(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
8.1. Xếp loại chất lượng đảng viên:
X
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
X
8.2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:
Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
                               NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

File đính kèm:

  • docBan kiem diem dang vien theo huong dan so 22 HDBTCTWdo.doc