Kiểm tra một tiết môn Giáo dục công dân 8

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 09/10/2019 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra một tiết môn Giáo dục công dân 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Họ và tên :.
 Lớp: KIỂM TRA MỘT TIẾT 
 Môn :GDCD 8
I/Trắc nhgiệm: 5 điểm
 Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1/ Hành vi nào thể hiện tính không liêm khiết ?
a/ Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn . b/ Làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích .
c/ Luôn kiên trì cố gắng vươn lên để đạt được kết quả cao trong công việc .
d/ Tính toán cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định một việc gì .
Câu2/ Hành vi nào thể hiện tôn trọng người khác ?
a/ Cảm thông ,chia sẻ khi người khác gặp điều khó khăn bất hạnh . b/ Vứt rác nơi công cộng
c / Nói chuỵen ,làm việc riêng trong giò học .
d / Công kích ,chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình .
Câu 3/ Hoạt động nào sau đay không phải là hoạt động chính trị -xã hội ?
a/ Tuyên truyền nếp sống văn hoá . b / Tham gia săn bắt cướp .
c / Tham gia học tập văn hoá . 	d / Gĩư vệ sinh nơi công cộng .
Câu 4 : Chúng ta cần tôn trọng người khác qua :
a / Mọi nơi , mọi lúc . 	b/ Trong cử chỉ ,hành động ,lời nói .
c / Trong lời nói . 	 d / Trong lời nói , cử chỉ ,hành động ở mọi nơi mọi lúc .
Câu 5 / Biểu hiện nào không giữ chữ tín ?
a / Nói lời thì giữ lấy lời . 	 b / Quân tử nhất ngôn .
c / Hứa hươu hứa vượn . 	d / Nói như đinh đóng cột .
Câu 6 / Ý kiến nào sau đây là không đúng ?
a / Tình bạn trong sáng lành mạnh không thể có từ một phía .
b / Tụ tập rủ rê nhau hội hè , ăn chơi đàn đúm không phải là tình bạn trong sáng lành mạnh .
c / Không thể có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa những người khác giới .
d / Tình bạn trong sáng lành mạnh giúp con người sống tốt hơn .
Câu 7 / Biểu hiện nào không thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh ?
a / Trong hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt . 	b / Chọn bạn mà chơi , chọn nơi mà ở .
c / Bạn bè là nghĩa tương tri . 	d / Bị bạn bè lôi kéo .
Câu 8 / Biểu hiện nào sau đây là không đúng ?
a / Học hỏi công nghệ sản xuất của nước ngoài để áp dụng vào Việt Nam .
b / Tìm hiểu phong tục tập quán các nước trên thế giới .
c / Chỉ dùng hàng ngoại chê hàng Việt Nam . 	d / Tôn trọng văn hoá của các nước khác .
Câu9 / Biểu hiện nào là không tích cực khi tham gia các hoạt động chính trị -xã hội ?
a / Luôn luôn phải nhắc nhở . 	b / Luôn tham gia đúng giờ .
c / Lo lắng đến công việt được giao . 	d / Vận động mọi người cùng tham gia .
Câu10 /Tích cực tham gia hoạt động chính trị -xã hội có ý nghĩa gì đối với mỗi người ?
a / Mỗi cá nhân bộc lộ ,rèn luyện khả năng của mình . b / Đóng góp trí tuệ , công sức cho xã hội .
c / Rèn luyện năng khiếu của mình . 	d / Cả a và b .
II / Tự luận : 5 điểm 
Câu 1/ Tình bạn trong sáng lành mạnh có đặc điểm gì ? Em làm gì để xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh ?
Câu 2 /Phân biệt pháp luật và kỉ luật ? 
Câu 3 /Vì sao phải giữ chữ tín ?
BÀI LÀM :
 Họ và tên :
 Lớp: KIỂM TRA MỘT TIẾT (B)
 Môn :GDCD 8
I/Trắc nhgiệm: 5 điểm
 Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất.
Câu1/ Hành vi nào thể hiện tôn trọng người khác ?
a/ Cảm thông ,chia sẻ khi người khác gặp điều khó khăn bất hạnh . b/ Vứt rác nơi công cộng
c / Nói chuỵen ,làm việc riêng trong giò học .
d / Công kích ,chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình .
Câu 2 : Chúng ta cần tôn trọng người khác qua :
a / Mọi nơi , mọi lúc . 	b/ Trong cử chỉ ,hành động ,lời nói .
c / Trong lời nói . 	d / Trong lời nói , cử chỉ ,hành động ở mọi nơi mọi lúc .
Câu 3 / Ý kiến nào sau đây là không đúng ?
a / Tình bạn trong sáng lành mạnh không thể có từ một phía .
b / Tụ tập rủ rê nhau hội hè , ăn chơi đàn đúm không phải là tình bạn trong sáng lành mạnh .
c / Không thể có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa những người khác giới .
d / Tình bạn trong sáng lành mạnh giúp con người sống tốt hơn .
Câu 4 / Biểu hiện nào sau đây là không đúng ?
a / Học hỏi công nghệ sản xuất của nước ngoài để áp dụng vào Việt Nam .
b / Tìm hiểu phong tục tập quán các nước trên thế giới .
c / Chỉ dùng hàng ngoại chê hàng Việt Nam . 	d / Tôn trọng văn hoá của các nước khác .
Câu 5 /Tích cực tham gia hoạt động chính trị -xã hội có ý nghĩa gì đối với mỗi người ?
a / Mỗi cá nhân bộc lộ ,rèn luyện khả năng của mình . b / Đóng góp trí tuệ , công sức cho xã hội .
c / Rèn luyện năng khiếu của mình . 	d / Cả a và b .
Câu 6/ Hành vi nào thể hiện tính không liêm khiết ?
a/ Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn . b/ Làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích .
c/ Luôn kiên trì cố gắng vươn lên để đạt được kết quả cao trong công việc .
d/ Tính toán cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định một việc gì .
Câu 7/ Hoạt động nào sau đay không phải là hoạt động chính trị -xã hội ?
a/ Tuyên truyền nếp sống văn hoá . b / Tham gia săn bắt cướp .
c / Tham gia học tập văn hoá . 	d / Gĩư vệ sinh nơi công cộng .
Câu 8 / Biểu hiện nào không giữ chữ tín ?
a / Nói lời thì giữ lấy lời . 	 b / Quân tử nhất ngôn .
c / Hứa hươu hứa vượn . 	d / Nói như đinh đóng cột .
Câu 9 / Biểu hiện nào không thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh ?
a / Trong hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt . 	b / Chọn bạn mà chơi , chọn nơi mà ở .
c / Bạn bè là nghĩa tương tri . 	d / Bị bạn bè lôi kéo .
Câu 10 / Biểu hiện nào là không tích cực khi tham gia các hoạt động chính trị -xã hội ?
a / Lo lắng đến công việt được giao . 	b / Vận động mọi người cùng tham gia .
c / Luôn luôn phải nhắc nhở . 	d / Luôn tham gia đúng giờ .
II / Tự luận : 5 điểm 
Câu 1/ Thế nào là tôn trọng người khác ? Vì sao phải tôn trọng người khác ?
Câu 2/Vì sao xã hội cần có pháp luật và kỉ luật?
Câu 3 / Em hãy sưu tầm một số ca dao , tục ngữ , thành ngữnói về giữ chữ tín ?

File đính kèm:

  • docKt1tCd8-B1R.doc