Kiểm tra học kỳ II - Môn Sinh học lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

doc3 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II - Môn Sinh học lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRÂN, ĐỀ THI, ĐÁN ÁN SINH HỌC 9 KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
A. MA TRẬN ĐỀ 
Chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
CHƯƠNG VI
Ứng dụng công nghệ di truyền học
 - Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần
- Ưu thế lai
Số câu 2 câu
Số điểm: 1.0 
 Số câu 2 câu
Số điểm: 1.0 
CHƯƠNG VII
Sinh vật và môi trường
 - Nhân tố sinh thái
Số câu:1 
Số điểm 0.5
Số câu:1 
Số điểm 0.5
CHƯƠNG VIII
Hệ sinh thái
-Khái niệm HST
- Thành phần HST
-Sv cuối cùng của chuỗi thức ăn
-Quần thể sinh vật
- Lưới thức ăn
- Chuỗi thức ăn
Số câu 6
Số điểm 3.5
 Số câu 3
 Số điểm 1.5
 Số câu 1
 Số điểm 0.5
Số câu 2
Số điểm 1.5
CHƯƠNG IX
Con người, dân số và môi trường
- Khái niệm ÔNMT
- Biện pháp chống ÔNMT
- Những hoạt động của con người gây ô nhiễm đến môi trường
- Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường
- Tác động của con người đến môi trường
- Biện pháp bảo vệ môi trường
-Môi trường nào dễ bị ô nhiễm nhất và phổ biến nhất
Số câu 2
Số điểm 2.0
Số câu 2
Số điểm 2.0
 Số câu 2
Số điểm 1.5
 Số câu 3
Số điểm 1.5
Tổng số câu
Tổng  số điểm
Số câu 8
Số điểm 5.0
Số câu 3
Số điểm 2.0
Số câu 5
Số điểm 3.0
 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
Họ và tên:. MÔN SINH HỌC LỚP 9
 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Trắc nghiệm khách quan  (4 điểm):
1.Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá là:       
 A. Do tỉ lệ đồng hợp tăng B.Tỉ lệ dị hợp giảm. C..Do tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại
 D.Do tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết 
 2. Muốn duy trì ưu thế lai phải làm gì?
A. Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng thế hệ lai F1
B. Dùng phương pháp nhân giống vô tính đối với thực vật (gâm, chiếc, ghép...),dùng phương pháp lai kinh tế đối với động vật
C. Nuôi trồng cách li các cá thể F1 
D.Tất cả đều đúng
 3.  Nhân tố sinh thái gồm :
A.  Khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, động vật., B .  Nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh
C.  Vi khuẩn, nước, ánh sáng, nhiệt độ. D. Động vật và thực vật
 4. Ở động vật, trường hợp nào sau đây là cạnh tranh (đấu tranh) cùng loài ?
A.Tự tỉa thưa ở thực vật.                              BCác con vật trong đàn ăn thịt lẫn nhau.
C.Rắn ăn chuột.                                           D.Cỏ dại lấn át cây trồng.
 5. Sinh vật nào dưới đây sẽ là mắt xích cuối cùng của một chuỗi thức ăn?
 A . Sinh vật sản xuất.                             B.Vi sinh vật phân giải.
 C.  Sinh vật tiêu thụ bậc I.                D.  Sinh vật tiêu thụ bậc II.
 6. Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do.
A.Hoạt động của con người                          B. Hoạt động của sinh vật
C. Hoạt động của núi lửa                               D. Cả b và c
 7. Nhóm sinh vật nào sau đây toàn là động vật ưa khô:
A. Thằn lằn, lạc đà, ốc sên B. Ếch, lạc đà, giun đất
C. Ốc sên, ếch, giun đất D. Lạc đà, thằn lằn, kì nhông
8.Biện pháp nào sau đây được coi là hiệu quả nhất trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường ?
A.Trồng nhiều cây xanh B Xây dựng các nhà máy xử lí rác 
C.Bảo quản và sử dụng hợp lí hoá chất bảo vệ thực vật 
D.Giáo dục nâng cao ý thức cho mọi người về bảo vệ môi trường.
 II.Phần Tự luận :(6điểm)
Câu 1.(1.5 đ)  
 1.Ô nhiễm môi trường là gì? 
 2. Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí.
Câu 2 (2.5 đ) 
 1.Thế nào là một hệ sinh thái? Các thành phần chính của một hệ sinh thái?
 2.Trong một đồng cỏ có các loài sinh vật sau: cào cào, thỏ, chim ăn sâu bọ, rắn , sâu hại thực vật, cáo, ếch nhái, vi sinh vật.
              a.Vẽ sơ đồ lưới thức ăn.
              b.Trong lưới thức ăn này có mấy chuỗi thức ăn? 
Câu 3 (2.0 đ)Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường ?Tác hại của ô nhiễm môi trường gì?Em phải làm gì để bảo vệ môi trường ?
---Hết---
C. ĐÁP ÁN  
Phần 1 :  ( 4  điểm )
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Ph.án đúng
C
B
B
B
B
A
D
D
Phần 2 : ( 6 điểm )
Bài 1 :
a.HS nêu được ô nhiễm môi trường tr.161 sgk
0.5
b.Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường như nội dung sgk
1.0
Bài 2 :
a.Trả lời được câu a như nội dung sgk tr.150-151
1.0
b1. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn
b2. Nêu đúng số chuỗi thức ăn
1.0
0.5
Bài 3 : 
Nêu được các hoạt động gây ô nhiễm môi trường                                                            1,0
Nêu được tác hại của ô nhiễm môi trường                                                                                        0,5
Nêu được vai trò của bản than                                                                                                      0,5

File đính kèm:

  • docsinh 9_HKII_2011-2012.doc
Đề thi liên quan