Kiểm tra học kỳ I - Môn: Sinh học 9 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

doc4 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ I - Môn: Sinh học 9 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN SINH HỌC 9:
Các chủ đề
Các mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
TN
TN
TN
TL
TN
TL
Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
- Nội dung của định luật phân li
- Phép lai phân tích
Số câu
Số điểm
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
1 đ
chương2: Nhiễm sắc thể
- Sự nhân đơi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào
- Trong quá trình phát sinh giao tử đực thì 1 tinh nguyên bào sẽ cho ra mấy tinh trùng
- Giải tích : Trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1 
Số câu
Số điểm
2 câu
1 đ
1 câu
0.5 đ
3 câu
1.5 đ
chương3: AND và gen
- Thế nào là đột biến gen?
 - Nêu nguyên nhân phát sinh của đột biến gen
- Đặc điểm của phân tử AND và ARN
- Cấu trúc của gen- 
Số câu
Số điểm
2 câu
2 đ
1 câu
1 đ
1 câu
1 đ
5 câu
5.5 đ
chương4: Biến dị
Số câu
Số điểm
chương5: Di truyền học người
-Di truyền y học tư vấn là gì? 
- Chức năng của di truyền y học tư vấn
- Bộ NST của người bị bệnh Đao
Người ta vận dụng di truyền học vào hơn nhân và kế hoạch hĩa gia đình như thế nào ?
Số câu
Số điểm
2 câu
1.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
1.5 đ
3 câu
2 đ
Tổng
3 câu
1.5 đ
4 câu
3.5 đ
3 câu
2 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
2.5 đ
13 câu
10 đ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Họ và tên:.................................................
Lớp: 9
 KIỂM TRA HỌC KỲ I. 2012-2013
 Mơn: Sinh học
Thời gian 45 phút (khơng kể giao đề)
Điểm
 Lời phê:
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
A. Hãy khoanh trịn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Khi lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì:
A. F1 phân tính theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn B. F1 đồng tính 
C. F1 phân tính theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn D. F1 phân tính theo tỉ lệ 1 trội: 3 lặn
Câu 2: Phép lai phân tích dùng để:
A. Tạo ra giống mới B. Cho 2 cơ thể lai với nhau
C. Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội D. Xác định kiểu hình
Câu 3: Sự nhân đơi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào:
A. Kì đầu B. Kì giữa C. Kì sau D. Kì trung gian 
Câu 4: Trong quá trình phát sinh giao tử đực thì 1 tinh nguyên bào sẽ cho ra: 
A. 1 tinh trùng B. 2 tinh trùng C. 4 tinh trùng D. 8 tinh trùng 
Câu 5: Ở người bị bệnh Đao bộ NST cĩ:
A. 3 NST thứ 21 B. 2 NST thứ 21 C. 4 NST thứ 21 D. 1 NST thứ 21
Câu 6: Trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1 vì:
A. Sự cân bằng dân số 
B. Ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu 
C. Ảnh hưởng của hoocmon sinh dục
D. Hai loại tinh trùng được tạo ra với tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào quá trình thụ tinh 
B. Hãy chọn các từ phù hợp điền vào chỗ trống của bảng sau:
Đặc điểm
ARN
ADN
Số mạch đơn
Các loại đơn phân
II. Phần tự luận( 6 điểm)
Câu 1:(1 đ) Một đoạn mạch AND (gen) cĩ cấu trúc 1 mạch như sau:
 -A-T-X-G-T-A- 
 Hãy viết cấu trúc mạch bổ sung của nĩ
Câu 2: (2 đ)Thế nào là đột biến gen? Nêu nguyên nhân phát sinh của đột biến gen
Câu 3: (3 đ)
Di truyền y học tư vấn là gì? Chức năng của di truyền y học tư vấn
Người ta vận dụng di truyền học vào hơn nhân và kế hoạch hĩa gia đình
như thế nào ?
ĐÁP ÁN SINH 9
Phần trắc nghiệm:
 A. 
Câu
1
2
3
4
5
6
B
C
D
C
A
D
 B. 
Đặc điểm
ARN
ADN
Số mạch đơn
1
2
Các loại đơn phân
A, U, G, X
A, T, G, X
Phần tự luận:
Câu 1: Cấu trúc mạch bổ sung của đoạn ADN trên là:
- T- A- G- X- A- T
Câu 2:
 * Đột biến gen (1 đ)
Là những biến đổi về số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của một hoặc một số cặp Nu xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN
- Ví dụ: Mất, thêm, thay thế và đảo 1 hoặc một số cặp Nu.
* Nguyên nhân phát sinh đột biến gen (1 đ)
Do rối loạn trong quá trình sao chép của phân tử ADN dưới sự tác động của môi trường trong và ngoài cơ thể
 Câu 3 : 
a.
* Di truyền học tư vấn (1 đ)
- Là sự phối hợp các phương pháp như: xét nghiệm, chuẩn đốm hiện đại về mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ...
* Chức năng: Chuẩn đốn, cung cấp thơng tin và cho lời khuyên liên quan đến bệnh và tật di truyền (0.5 đ)
b. vận dụng di truyền học vào hơn nhân và kế hoạch hĩa gia đình 
* Di truyền học với hơn nhân (0.75 đ)
- Luật hơn nhân và gia đình nưpớc ta qui định:
NHững người cĩ quan hệ huyết thống trong vịng 4 đời khơng được kết hơn với nhau và hơn nhân chỉ được một vợ, một chồng.
* Di truyền học và kế hoạch hố gia đình (0.75 đss)
phụ nữ chỉ sinh từ 1 – 2 con, ở độ tuổi 25 – 34

File đính kèm:

  • docDe kiem tra SINH HOC 9_HKI_2012-2013.doc
Đề thi liên quan