Kiểm tra định kì lần 4 môn: Toán lớp 1 - Trường tiểu học Hồng Quang

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kì lần 4 môn: Toán lớp 1 - Trường tiểu học Hồng Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Hồng Quang
Năm học 2008 - 2009
kiểm tra định kì lần 4
Môn : toán - lớp 1
Họ và tên : .............................................................................Lớp : ....................
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Bài 1. (2 điểm)
 a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
66 ; ..... ; ..... ; ...... ; 70 ; ....... ; ....... ; 73
...... ; ..... ; 90 ; ....... ; ...... ; ....... ; ....... ; ...... ; ...... ; ...... ; ...... ; ....... ; 100 b) Viết các số :
Hai mươi ba : ........... Năm mươi tư : ............
Tám mươi lăm : ........... Một trăm : ............
c) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé : 87 ; 94 ; 78 ; 49 
............................................................................................................................................
d) Vẽ một đoạn thẳng dài 5 cm :
...........................................................................................................................................
Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :
 50 + 40 85 – 42 43 + 34 98 - 48
Bài 3. (2 điểm) Tính :
13 + 4 - 5 = ............. 24 cm – 4 cm + 30 cm = ................
26 – 5 + 8 = ............ 40 cm + 7 cm – 37 cm = .................
Bài 4. (1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống :
 + 43 = 43 56 - = 56
 30 + 35
Bài 5. (2điểm)
a) Viết tiếp vào bài giải :
Một sợi dây dài 86 cm, anh An cắt đi 50 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
Bài giải
Độ dài sợi dây còn lại là :
...............................................................................................................................
Đáp số : ...................................
 b) Đàn gà nhà em có 25 con gà mái và 13 con gà trống. Hỏi đàn gà nhà em có bao nhiêu con ? 
Bài giải 
Bài 6. (1điểm) Hình vẽ bên có :
Có ........ hình tam giác
 Có ........vuông

File đính kèm:

  • docToan1DK4Namhoc 0809.doc
Đề thi liên quan