Kiểm tra định kì học kì II môn tiếng Anh lớp 4 năm học 2008 - 2009

doc13 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kì học kì II môn tiếng Anh lớp 4 năm học 2008 - 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Name: ..................
Class : .................
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4
NĂM HỌC 2008- 2009
Bài 1 : Điền từ còn thiếu trong bài hát : find (x2 ), hear, see, reach, Andy, can’t, wrong.(2 điểm )
 What’s ................. ?
What’s wrong, ................?
I can’t ................ my book.
What’s wrong, Andy ?
I............. find my book.
I can’t .............. the teacher.
I can’t ................ the bookshelf.
I can’t .................my pencil.
I can’t .................the board.
Bài 2 : Sắp xếp các từ sau vào 3 cột : bed, bathtub, sofa 
stove, lamp, sink, toilet, TV, refrigerator, telephone, table, chair (2 điểm )
Bathroom
Livingroom
Bedroom
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Bài 3: Khoanh vào đáp án đúng :( 3 điểm )
Look at ..............He can do a magic trick.
 A. me B. him C. her
There ............ notebooks on the table.
A. is B. am C. are
Is the desk .............. the bedroom ?
A. on B. under C. in
Where’s the bathtub?
A.It’s in the livingroom.
B. It’s in the bathroom.
C.It’s in the bedroom.
He can .......... a pony.He can’t ......... a song.
A. ride/ sing B. sing/ ride C. ride/ speak
There ..........a sink in the ..................
A. is / bedroom B. is/ kitchen C. are / kitchen
Bài 4 : Nối :(2 điểm )
He can use chopsticks.
She can do a magic trick.
The fig is on the big twig.
It is fun in the sun. I can run.
Bài 5 : Vẽ ( 1 điểm )
 What can you do ?
Name: ..................
Class : .................
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5
NĂM HỌC 2008- 2009
 Bài 1 :Điền vào sơ đồ sau :
hair
head
eye
nose
 mouth
shoulder
arm
hand
finger
leg
knee
foot
 toe
Bài 2 : Khoanh vào đáp án đúng :
She ...............her teeth everyday.
A.brushs
B. brushes
C.brushing
What........ they doing ? They are......................
A.are /play 
b.is/ playing
C.are / playing
3)I .... up at 7 o’clock.
A.gets
B.getting
C.get
4) It’s 7 o’clock.It’s time ..........
A.bed
B.for shool
C.for bed
5) Where’s he ? He’s .............. the store
A.at
B.in
C.on
6)They study English ............ night.
A.in
B.in the
C. at
Bài 3 : Sắp xếp :
at / the / look / pine / nine / trees / the / line / in.
.....................................................................................................................
bone / stone/ phone / the / the / the / is / under / by .
 .....................................................................................................................
Bài 4 : Trả lời câu hỏi :
What do you do in the morning ?.......................................................... 
What time is it ? ..........................................................
What are you doing ? ...........................................................
Do you watch TV in the afternoon ? ......................................................
Bài 5 : Nối :
He is fishing
He is talking on th etelephone
She is coloring
She is sleeping
Họ và tên....................................................
Lớp.......Trường tiểu học Cát Linh
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN KHOA HỌC LỚP 5
(Thời gian 40 phút)
Bài 1- Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1/ Hỗn hợp là gì?
Là hai hay nhiều chất trộn vào với nhau nhưng mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
B. Là hai hay nhiều chất trộn vào với nhau làm cho tính chất của mỗi chất thay đổi tạo thành chất mới.
2/ Dung dịch là gì?
A. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn không hoà tan trong nó.
B. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn bị hoà tan và phân bố đều.
3/ Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi và thải nhiều chất độc hại vào môi trường thì điều gì sẽ xảy ra?
Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt.
Môi trường đất, nước, không khí sẽ bị ô nhiễm.
Nhiều loài động thực vật sẽ bị tuyệt chủng.
Khí hậu biến đổi, bệnh tật nhiều hơn
Tất cả các ý trên.
4/ Những việc không nên làm để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do điện gây ra:
Phơi quần áo trên dây điện
Báo cho người lớn biết khi phát hiện thấy dây điện bị đứt. 
Trú mưa dưới trạm điện.
Chơi thả diều dưới đường dây điện.
Bài 2- Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống
	a/ Hoa là cơ quan.của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là ......cơ quan sinh dục cái gọi là..
	b/ Đa số loài vật chia thành hai giống: ....Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra.Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra .........
Bài 3- Điền tên các con vật sau vào cột cho phù hợp:
 Cá heo, chim, chuột, bướm, khỉ, cá vàng
Động vật đẻ trứng
Động vật đẻ con
...
Bài 4- Nêu 2 việc cần làm để tránh lãng phí điện
Biểu điểm: Bài 1:4đ (mỗi câu đúng1đ) 	Bài 3:1đ (mỗi ý đúng 0,5đ)
Bài 2: 3đ( mỗi từ đúng 0,5đ)	Bài 4:2đ (mỗi ý đúng 1 đ)	
Họ và tên....................................................
Lớp.......Trường tiểu học Cát Linh
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN LỊCH SỬ LỚP 5
(Thời gian 40 phút)
Câu 1- (3đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng .
1/ Năm 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm:
	A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
	B. Mở mang giao thông miền núi.
	C. Tạo điều kiện để miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
	D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.
2/ Đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam là vì: 
A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.
	B. Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam.
	C. Mĩ bị thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc.
	D. Mĩ muốn rút quân về nước.
3/ Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được khởi công xây dựng vào ngày tháng năm nào?
	A. 6 – 11 - 1979
	B. 30 – 12 – 1988
	C. 4 – 4 – 1994
Câu 2- (3đ) Trình bày tóm tắt cuộc tấn công vào Sứ quán Mĩ của quân giải phóng miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân 1968 bằng cách sắp xếp lại trình tự các ý sau:
A. Đúng giao thừa, quân ta lao vào chiếm giữ tầng dưới Sứ quán Mĩ. Lính Mĩ chống trả quyết liệt nhưng không đẩy lùi được cuộc tấn công của quân ta.
	B. Cuộc chiến diễn ra trong 6 giờ đồng hồ khiến Sứ quán Mĩ bị tê liệt.
C. Địch dùng máy bay lên thẳng chở thêm quân Mĩ đổ xuống nóc Sứ quán để phản kích. Bọn địch bí mật đưa Đại sứ Mĩ chạy khỏi Sứ quán bằng xe bọc thép.
Thứ tự lần lượt là:
Câu3- (4đ) Cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam (khoá VI) đã có những quyết định quan trọng nào?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên....................................................
Lớp.......Trường tiểu học Cát Linh
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN ĐỊA LÝ LỚP 5
(Thời gian 40 phút)
Câu 1-(3đ) Điền vào chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai .
	Châu Âu là châu lục có số dân đông nhất thế giới.
 	Hầu hết các nước châu Phi chỉ mới tập trung vào khai thác khoáng sản và trồng cây 	công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.
	Địa hình châu Mĩ từ phía tây sang phía đông lần lượt là: núi cao, đồng bằng lớn, 	hoang mạc.
 	Ô-xtrây-li-a nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa.
	Ấn Độ Dương là đại dương có diện tích lớn nhất so với các đại dương trên Trái Đất.
	Thái Bình Dương có độ sâu trung bình lớn nhất so với các đại dương trên Trái Đất.
Câu 2- (2đ) Hãy nối tên châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù hợp.
	A	B
Châu Phi
Có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục; dân cư chủ yếu là người da đen
Châu Mĩ
Thuộc Tây bán cầu; có rừng rậm A-ma-dôn nổi tiếng thế giới
Châu Âu
Châu lục có nhiều cảnh quan nổi tiếng: Vịnh Hạ Long, Vạn Lí Trường thành, đền Ăng-co-vát.
Châu Á
Châu lục nằm ở phía tây châu Á; có khí hậu ôn hoà; đa số dân cư là người da trắng.
Câu 3- (2đ) Kể tên các nước láng giềng với Việt Nam.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4- (3đ) Nêu sự khác nhau về địa hình của hai nước Lào và Cam - pu - chia
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên....................................................
Lớp.......Trường tiểu học Cát Linh
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4
(Thời gian 40 phút)
Câu 1- (4đ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng .
1/ Ở nước ta, đồng bằng còn nhiều đất chua, đất mặn là:
	A. Đồng bằng duyên hải miền Trung
	B. Đồng bằng Bắc Bộ
	C. Đồng bằng Nam Bộ
2/ Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì :
	A. Đồng bằng nằm ở ven biển.
	B. Đồng bằng có nhiều cồn cát.
	C. Đồng bằng có nhiều đầm phá. 
	D. Núi lan ra sát biển.
3/ Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để phát triển hoạt động du lịch ở duyên hải miền Trung?
	A. Bãi biển đẹp
	B. Khí hậu mát mẻ quanh năm
	C. Nước biển trong xanh
	D. Khách sạn, điểm vui chơi ngày càng nhiều
4/ Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?
	A. Đất đai màu mỡ
	B. Khí hậu nắng nóng quanh năm
	C. Có nhiều đất chua, đất mặn
	D. Người dân tích cực sản xuất	
Câu 2- (4đ)Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4- (2đ) Ở biển Đông, nước ta đang khai thác những gì?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên....................................................
Lớp.......Trường tiểu học Cát Linh
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN KHOA HỌC LỚP 4
(Thời gian 40 phút)
Bài 1- (2đ)Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng .
1/ Để sống và phát triển bình thường , động vật cần gì? 
	A. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn
	B. Có đủ nước, ánh sáng, không khí.
	C. Có đủ nước, ánh sáng, không khí, thức ăn
2/ Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá?
	A. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá.
	B. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá.
	C. Để cung cấp khí ô-xi cho cá.
	D. Để cung cấp hơi nước cho cá
Bài 2- (3đ) Điền vào chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai .
1/ Vai trò của không khí đối với sự sống:
	Chỉ có con người và động vật mới cần không khí để thở, thực vật không cần không 	khí.
	Thành phần trong không khí quan trọng đối với hoạt động hô hấp của động vật 	là khí các-bô-níc.	
	Con người, động vật và thực vật đều cần có không khí để thở.
2/ Để phòng chống tác hại do bão gây ra, chúng ta cần thực hiện các việc sau:
	Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven sông.
	Tranh thủ ra khơi đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến.
	Đến nơi trú ẩn an toàn khi cần thiết. 
Bài 3-(2đ) Viết tên các chất còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật”dưới đây:
	 Ánh sáng mặt trời
Hấp thụ
Thải ra
(1)...
Thực vật
(3)........
(2)...
Hơi nước
Các chất khoáng
(4).........
Bài 4-(3đ)Nêu những việc cần làm để bảo vệ bầu không khí trong lành?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên....................................................
Lớp.......Trường tiểu học Cát Linh
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN LỊCH SỬ LỚP 4
(Thời gian 40 phút)
Câu 1-(4đ) Nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với các sự kiện và nhận định ở cột B sao cho đúng.
A
B
Lê Lợi
Bình Ngô đại cáo phản ánh khí phách anh hùng và lòng tự hào dân tộc
Lê Thánh Tông
Cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức
Nguyễn Trãi
Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Quang Trung
Đại phá quân Thanh
Câu 2-(2đ) Điền các từ ngữ sau vào chỗ chấm () của đoạn văn cho phù hợp: a)kiến trúc; b)nghệ thuật; c)di sản văn hóa; d)quần thể
“Kinh thành Huế là một.............các công trình ...........và .........tuyệt đẹp.
 Đây là một ..chứng tỏ tài hoa và sáng tạo của nhân dân ta.”
Câu 3-(2đ) Hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự thích hợp để tình bày tóm tắt diễn biến trận Chi Lăng.
a/ Kị binh ta nghênh chiến rồi giả vờ thua để nhử quân kị binh của địch vào ải.
b/ Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau cũng bị phục binh của ta tấn công.
c/ Đạo quân của địch do Liễu Thăng cầm đầu đến cửa ải Chi Lăng.
d/ Khi quân địch vào ải, từ hai bên sườn núi, quân ta bắn tên và phóng lao vào kẻ thù. 
e/ Hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy.
Thứ tự thích hợp là:...................................................................................................................................
Câu 4-(2đ) Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Đề thi học kì khối 3 
Thời gian : 10 phút
Gõ văn bản sau:
Gió thiếu, trời oi.
Gió thừa, trời bão.
Gió ngân nga tiếng sáo, trời vui.
Yêu cầu :
- Gõ đúng ngón.
- Đúng luật chính tả. ( Viết hoa, các dấu chấm câu)
Đề thi học kì khối 4 (Chọn một trong 2 đề)
Thời gian : 15 phút
Đề 1: Gõ bài 
Ngắm trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
Hồ Chí Minh
Yêu cầu:
- Căn lề đúng. 
- Thân bài thay đổi phông chữ.
- Đổ màu nền.
- Chèn ảnh hoặc vẽ bằng AutoShapes.
Đề 2: Vẽ 2 hình đặc sắc có màu và bắt buộc phải rời nhau.
Đề thi học kì II khối 5 ( Chọn một trong 2 đề)
	 Thời gian : 15 phút.
Đề 1: Gõ bài 
Núi non hùng vĩ
	Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Bắc, qua đất Tam Đường núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở, chọc thủng xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên phải là đỉnh Phan-xi-păng. Mây Ô Quy Hồ đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô Quy Hồ là qua Sa Pa, thẳng ruổi về thành phố biên phòng Lào Cai.
Theo Nguyễn Tuân
Yêu cầu: 
- Tên bài bằng chữ nghệ thuật.
- Thân bài thay đổi phông chữ.
- Đổ màu nền.
- Chèn ảnh hoặc vẽ bằng AutoShapes.
Đề 2: Vẽ 3 hình đặc sắc có màu, có chú thích và bắt buộc phải rời nhau.

File đính kèm:

  • docDe KTDK HKII.doc