Giáo án Vật lí 6 - Bài 28: Sự sôi

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lí 6 - Bài 28: Sự sôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 28. Sự sôi
Kết quả 
1, 
Đặc điểm nào sau đây là đúng đối với sự sôi?
Câu trả lời của bạn: 
A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào. 
B. Ngược lại với quá trình đông đặc. 
C. Xảy ra cả ở trong lòng và mặt thoáng của chất lỏng. 
D. Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng của chất lỏng. 
2, 
Chọn phát biểu sai.
Câu trả lời của bạn: 
A. Nước chỉ sôi khi nhiệt độ lên đến 100oC. 
B. Khi nước sôi có nhiều hơi nước bay lên. 
C. Khi nước sôi, mặt nước xáo động mạnh. 
D. Khi nước sôi, các bọt khí nổi lên nhiều hơn. 
3, 
Chọn câu trả lời đúng. Tại sao khi đun nước sôi càng lâu thì thể tích nước càng giảm?
Câu trả lời của bạn: 
A. Vì khi sôi, nước sẽ bị bay hơi. 
B. Vì khi nước sôi, nước sẽ bị co lại. (2) 
C. Câu (1) và (2) đều đúng. 
D. Vì nhiệt độ càng cao thì thể tích nước càng giảm. (1) 
4, 
Đổ đầy vào 3 bình giống nhau các chất lỏng khác nhau. Bình 1 chưa nước, bình 2 chứa rượu, bình 3 chứa ete. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng trong ba bình là như nhau. Đun nóng ba bình trong cùng một điều kiện. Chất lỏng nào trong bình nào sẽ sôi trước?
Câu trả lời của bạn: 
A. Chất lỏng trong bình 2 sẽ sôi trước. 
B. Chất lỏng trong bình 3 sẽ sôi trước. 
C. Chất lỏng trong bình 1 sẽ sôi trước. 
D. Chất lỏng trong ba bình sẽ sôi cùng một lúc vì có cùng thể tích và nhiệt độ ban đầu. 
5, 
Chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau:
Câu trả lời của bạn: 
A. Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. 
B. Sự sôi chỉ xảy ra trên bề mặt của chất lỏng. 
C. Sự sôi là quá trình ngược với sự ngưng tụ. 
D. Trong thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng luôn thay đổi. 
6, 
Đồng sẽ ở trạng thái nào khi nhiệt độ của nó là 2400oC.
Câu trả lời của bạn: 
A. Trạng thái rắn. 
B. Trạng thái khí. 
C. Trạng thái lỏng và rắn. 
D. Trạng thái lỏng. 
7, 
Có hai cốc thủy tinh như nhau cùng chứa một lượng rượu và nước bằng nhau. Hỏi khi đun dưới ngọn lửa đèn cồn, cốc nào sẽ sôi mau hơn? Giải thích tại sao?
Câu trả lời của bạn: 
A. Cốc đựng nước sẽ sôi trước vì nhiệt độ sôi của nước lớn hơn nhiệt độ sôi của rượu. 
B. Cốc đựng rượu sẽ sôi sau vì nhiệt độ sôi của nước lớn hơn nhiệt độ sôi của rượu. 
C. Hai cốc đều sôi cùng một lúc vì rượu và nước đều là chất lỏng. 
D. Cốc đựng rượu sẽ sôi trước vì nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước. 
8, 
Đồ thị ở hình bên biểu thị điều gì?
Câu trả lời của bạn: 
A. Sự sôi của rượu. 
B. Sự nóng chảy và đông đặc của rượu. 
C. Sự đông đặc của rượu. 
D. Sự sôi và sự nguội dần của rượu. 
9, 
Chọn câu trả lời sai. Khi đun nước đã đến nhiệt độ sôi, nếu vặn lửa quá nhỏ:
Câu trả lời của bạn: 
A. Câu (1) và (2) đều đúng. 
B. Nước tiếp tục sôi. 
C. Nước vẫn tiếp tục bay hơi. (2) 
D. Nước không sôi nữa. (1) 
10, 
Chọn câu trả lời đúng. Để hầm một nồi xương mẹ Lan bảo: "Khi nước sôi con hãy vặn lửa liu riu thôi nhé". Tại sao mẹ Lan bảo vậy?
Câu trả lời của bạn: 
A. Vì lửa nhỏ nước hầm xương không bị đục. 
B. Vì như thế sẽ tiết kiệm được ga, dù có tăng lửa thì nước vẫn chỉ sôi ở 100oC. 
C. Vì lửa nhỏ thì nước hầm xương không bị mau cạn. 
D. Các phương án đưa ra đều đúng. 

File đính kèm:

  • docbai tap(1).doc