Giáo án môn Sinh học 7 - Tiết 65: Kiểm tra học kỳ II

doc8 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 15/10/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Sinh học 7 - Tiết 65: Kiểm tra học kỳ II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 35	Ngày Soạn: 	 15 / 4/13
Tiết: 65 	Ngày dạy: 	 / 5 /13	
	Kiểm tra Học kỳ II.
I. Mục đích kiểm tra:
 1. Kiến thức:	- Kiểm tra các kiến thức về: Đặc điểm cấu tạo ngoài, đặc điểm cấu tạo trong của động vật, vai trò của Bò sát; đặc điểm chung của Thú, sự tiến hóa trong tổ chức cơ thể động vật, sự hiểu biết về sự đa dạng sinh học. Các kiến thức thực hành quan sát cấu tạo trong của Ếch đồng, cấu tạo nội quan của Chim bồ câu.
 2. Đối tượng:	- HS trung bình và khá.
II. Hình thức kiểm tra:	- Tự luận.
III. Hoạt động dạy và học:
 1. Ổn định: 7a  7b  7c 
 2. Kiểm tra bài cũ: 	Khơng.
 3. Hoạt động dạy và học:	GV phát đề cho HS.
IV. Ma trận: 
 1. Ma Trận:
Ma trận thiết kế đề kiểm tra Học kỳ II – Mơn sinh học Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Chủ đề 1
Lớp lưỡng cư
03 tiết
- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngồi của ếch đồng phù hợp với đời sống vừa nước vừa ở cạn
20% = 50 điểm
100% = 50 điểm
Chủ đề 2
Lớp chim
05 tiết
- Kể tên các thành phần cấu tạo trong hệ tiêu hĩa của Chim bồ câu.
10% = 25 điểm
100% = 25 điểm
Chủ đề 3
Lớp thú
07 tiÕt
 Nêu đặc điểm chung của lớp thú
20% = 50 điểm
100% = 50 điểm
Chủ đề 4
Sự tiến hĩa của động vật
04 tiÕt
- Chứng minh sự tiến hĩa về tổ chức cơ thể của Động vật thơng qua hệ Tuần hồn.
10% = 25 điểm
100% = 25 điểm
Chủ đề 5
Động vật và đời sống con người
06 tiÕt
- Nêu các nguy cơ suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.
Vận dụng các kiến thức về đấu tranh sinh học để làm bài
40% = 100 điểm
50% = 50 điểm
50% = 50 điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm
100 % = 250 điểm
3 câu
125 điểm 50 %
2 câu
75 điểm 
30 %
1 câu
50 điểm 20 %
	Người ra đề
Võ Nhật Anh
2. Đề kiểm tra:
Bước 4. Viết câu hỏi đề kiểm tra:
Đề kiểm tra HKII
Mơn: Sinh học Lớp:7
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Câu 1: a/ (25đ) Hãy kể tên các thành phần cấu tạo ở hệ tiêu hĩa của Chim bồ câu?
 b/ (50đ) Nêu đặc điểm chung của lớp Thú ? 
	 c/ (50đ) Nêu các nguyên nhân suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học? 
Câu 2: a/ (50đ) Giải thích tại sao Ếch đồng cĩ thể vừa sống ở nước vừa sống ở cạn? 
 b/ (25đ) Chứng minh sự tiến hĩa về tổ chức cơ thể của Động vật thơng qua hệ tuần hồn.
Câu 3: (50đ) 	Trên một đồng lúa cĩ các lồi động vật sau: rầy nâu, bọ ngựa, ốc bươu vàng, chuột, ếch đồng, bọ xít, rắn sọc dưa, thằn lằn.
a/ Trong các lồi động vật ở trên, lồi nào được coi là thiên địch?
b/ Em hãy đưa ra các biện pháp để ngăn chặn hay giảm bớt tác động của các lồi sinh vật cĩ hại ở trên gây ra, mà khơng gây ơ nhiễm mơi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người? 
IV. Hướng dẫn chấm :
. Viết biểu điểm cho đề kiểm tra.
Câu 1
50 điểm
1a
25 đ
- Thành phần cấu tạo Hệ tiêu hĩa Chim bồ câu gơm:	
	+ Ống tiêu hố: Miệng, thực quản, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ (mề), ruột; 
	+ Tuyến tiêu hố: Gan; mật, tụy.
 15điểm 
10điểm
1b
50 đ
Đặc điểm chung của lớp Thú
+ ĐVCXS cĩ tổ chức tiến hố nhất
+ Đẻ con cĩ nhau thai, nuơi con bằng sữa
+ Tim 4 ngăn, máu đỏ tuơi nuơi cơ thể, 2 vịng tuần hồn kín
+ Cĩ lơng mao bao phủ cơ thể
+ Bộ răng phân hố thành 3 loại ( răng cửa, răng nanh, răng hàm)
+ Bộ não phát triển ( bán cấu não và tiểu não phát triển nhất)
+ Là động vật hằng nhiệt
 8 điểm
 7 điểm
 7 điểm
 7 điểm
 7 điểm
 7 điểm
 7 điểm
1c
50 đ
* Các nguy cơ dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học:
 -Phá rừng, cháy rừng.
-Săn bắt và buơn bán động vật hoang dã; 
-Sử dụng bừa bãi thuốc hĩa học, thuốc bảo vệ thực vật.
* Biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học :
+Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi
+Nghiêm cấm săn bắt buôn bán động vật hoang dã.
+Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học và độ đa dạng về loài.
+Tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia bảo vệ.
 9 điểm
 8 điểm
 8 điểm
 7điểm
 6 điểm
 6điểm
 6 điểm
Câu 2
75 điểm
2a
50 đ
Đặc điểm cấu tạo
Sự thích nghi
-Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước.
-Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu (mũi thông với khoang miệng và phổi vừa ngửa vừa thở)
-Da trần phủ chất nhày và ẩm dễ thấm khí.
-Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ.
-Chi 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt.
-Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.
-Giảm sức cản của nước khi bơi.
-Dễ quan sát và thở trên cạn
-Giúp hô hấp trong nước.
-Bảo vệ mắt, giữ mắt khỏi bị khô, nhận biết âm thanh trên cạn.
-Thuận lợi cho việc di chuyển trên cạn.
-Tạo thành chân bơi để đẩy nước.
10 điểm
8 điểm
8 điểm
8 điểm
8 điểm
8 điểm
2b
25 đ
- Sự phức tạp hóa hệ tuần hoàn được thể hiện qua các lớp động vật đã học?
+ Hệ tuần hoàn: Từ chưa có ( ĐVNS, ruột khoang) –> tim chưa có ngăn ( ngành giun) –> tim có 2 ngăn –> tim 3 ngăn –> tim 4 ngăn hồn thiện. ( ĐVCXS)
(đúng mỗi giai đoạn được 5đ 
Câu 3
50 điểm
-Các lồi thiên địch: ếch đồng, bọ ngựa, rắn sọc dưa, thằn lằn
-Các biện pháp tiêu diệt sinh vật gây hại:
 + Dùng các biện pháp thủ cơng: bẫy đèn, vợt bắt
 + Bảo vệ các lồi thiên địch
 + Thả thêm vịt vào để vịt ăn ốc, rầy
20điểm 
10điểm 
 10điểm 
 10điểm
3. Thống kê kết quả:
LỚP
Sĩ số
0
1
2
3
4
Từ 
0 – 4 
5
6
7
8
9
10
Từ
5 – 10 
7A
33
7B
31
7C
14
K7
78
V. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
 1. Củng cố:	- Thu bài.
 2. Dặn dò:	- Tìm hiểu một số động vật có giá trị kinh tế ở địa phương.
 	+ Kẻ 1 bảng sau vào vở soạn.
Tên động vật
Nơi ở
Giá trị kinh tế
Trâu.
Bò.
Lợn.
Gà.
Trường THCS An Nhơn	Kiểm tra chất lượng HKII
Họ và tên: ..	.	Mơn: Sinh học Lớp:7
Lớp : 7/ ..	 (Thời gian làm bài: 45 phút)
Đề
Câu 1: a/ (25đ) Hãy kể tên các thành phần cấu tạo ở hệ tiêu hĩa của Chim bồ câu?
 b/ (50đ) Nêu đặc điểm chung của lớp Thú ? 
	 c/ (50đ) Nêu các nguyên nhân suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học? 
Câu 2: a/ (50đ) Giải thích tại sao Ếch đồng cĩ thể vừa sống ở nước vừa sống ở cạn? 
 b/ (25đ) Chứng minh sự tiến hĩa về tổ chức cơ thể của Động vật thơng qua hệ tuần hồn.
Câu 3: (50đ) 	Trên một đồng lúa cĩ các lồi động vật sau: rầy nâu, bọ ngựa, ốc bươu vàng, chuột, ếch đồng, bọ xít, rắn sọc dưa, thằn lằn.
a/ Trong các lồi động vật ở trên, lồi nào được coi là thiên địch?
b/ Em hãy đưa ra các biện pháp để ngăn chặn hay giảm bớt tác động của các lồi sinh vật cĩ hại ở trên gây ra, mà khơng gây ơ nhiễm mơi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người? 
	Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde thi hkII s7.doc