Đề và đáp án kiểm tra cuối năm Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án kiểm tra cuối năm Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .......................................
Lớp .... 
Điểm bài thi:...............
Bằng chữ: ......................
	 Đề kiểm tra cuối năm lớp 2
 năm học 2008-2009
 Thời gian làm bài 40 phút (Vùng khó khăn 60 phút)
Số
529
Bài 1 ?: a. 
525
521
854
848
846
b. 
Bài 2
>
 a. 422 ............. 432
 b. 672 .............. 600 + 72
<
=
Bài 3: Đặt tính rồi tính
84 + 19	 62 - 34	 565 + 234	 798 - 75
...................... 	......................	......................	......................
...................... 	......................	......................	......................
...................... 	......................	......................	......................
Bài 4: Viết tiếp vào chỗ thấm
Tìm x biết	 a. x x 4 = 24	b. x: 4 = 5
	 x =..........................	 x =..........................
	 x =..........................	 x =..........................
Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1m = .... dm	1m = .... cm
6dm + 8dm = ....... .... dm	 14m - 8m = ..... m 
Bài 6: Năm nay bỏc Tư 43 tuổi. Bỏc Tư kộm bỏc Ba 5 tuổi, bỏc Hai lớn hơn bỏc Tư 9 tuổi. Hỏi: Năm nay bỏc Ba bao nhiờu tuổi ? Năm nay bỏc Hai bao nhiờu tuổi ?
Bài giải
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Bài 7: Xem hình bên và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1.Số hình chữ nhật là
a. 1	 b. 2	 c. 3 d. 4
2. Số hình tam giác là
a. 2	 b. 3 c. 4 d. 5
Giáo viên coi thi	Giáo viên chấm thiHướng dẫn chấm thi cuối năm
môn toán Lớp 2 năm học 2008-2009
Bài 1: ( 1 điểm) a. Viết đúng mỗi số 	được 0,25 điểm 
Viết đúng Số cần điền 523; 527 	được 0,5 điểm
	b. Viết đúng mỗi số 	được 0,25 điểm 
 Viết đúng số cần điền 850; 852 	được 0,5 điểm
Bài 2: (1 điểm) Điền đúng dấu a. 422 < 432	được 0,5 điểm
b. 672 = 600 + 72	được 0,5 điểm
Bài 3: (2 điểm) Mối phép tính Đặt tính đúng 	được 0,25 điểm
	 Tính đúng 	được 0,25 điểm
Bài 4: (2 điểm) 
a. 	x =.24 : 4	.	được 0,5 điểm
b. x =. 5 x4	được 0,25 điểm
 x =.. 6	được 0,5 điểm
 x =. 20 được 0,25 điểm
Bài 5. (1 điểm) Học sinh điền đúng kết quả mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm
Bài 6: (2 điểm) Giải
Tuổi của bác ba là 43+5 = 48 (tuổi ) 	được 1 điểm
Tuổi của bác hai là: 43+ 9 = 51 (tuổi) 	được 1 điểm
Đáp số : 48 tuổi; 51 tuổi (không trừ điểm nếu thếu dáp số)

File đính kèm:

  • docDe kiem tra cuoi nam mon toan lop 2.doc