Đề thi Violympic Toán Lớp 2 vòng 5

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Violympic Toán Lớp 2 vòng 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vòng 5:
	* Bài làm 1:
1. Chọn 2 ô có giá trị bằng nhau:
59 + 29
45
18 + 8
72
55
14 70
45- 28
44-25 
84
96 – 39
70
53
51
15
41
47- 27
73 + 17
95- 17
11
38 + 38
	* Bài làm 2:
	1. Nhà An nuôi tất cả 54 con ngan và ngỗng, trong đó có 18 con ngỗng. Hỏi nhà An nuôi bao nhiêu con ngan?
	2. Ông hơn cháu 63 tuổi. Hiện nay cháu 9 tuổi. Tính tuổi ôn ghiện nay?
	3. An có 40 viên bi. Hồng có 28 viên bi. Hỏi Hồng ít hơn An bao nhiêu viên bi?
	4. Lớp 2A trồng được 55 cây. Lớp 2B trồng được 36 cây. Hỏi lớp 2A trồng được nhiều hơn lớp 2B bao nhiêu cây?
	5. Cha hơn con 27 tuổi. Hiện nay cha 41 tuổi. Hỏi con hienẹ nay bao nhiêu tuổi?
	6. An có nhiều hơn Bình 20 viên bi. Hỏi An phải cho Bình bao nhiêu viên bi để hai bạn có số bi bằng nhau?
	7. An hơn Bình 25 viên bi. An cho Bình 10 viên bi. Hỏi sau khi An cho Bình thì Bình có ít hơn An bao nhiêu viên bi?
	1. Hiện nay anh 21 tuổi, em 14 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
	2. Người ta đem chia một số gạo vào các túi nhỏ. Nếu đựng mỗi túi 5kg thì được tất cả 5 túi và còn thừa 2kg. Tính số gạo đem chia là bao nhiêu ki-lô-gam?
	3. Có một số gạo, nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 4kg thì được tất cả 7 túi là còn thừa lại 2kg. 
	Hỏi số gạo đó nếu đem đựng vào các túi 5kg thì phải dùng bao nhiêu túi thì đựng hết số gạo đó?
	4. may 1 bộ quần áo hết 4m vải. Hỏi có 38m vải may được bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?
	5. Hòa có nhiều hơn Bình một số viên bi. Nừu Hòa cho Bình 10 viên bi thì Hòa có ít hơn Bình 2 viên bi.
	Hỏi Hòa có nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi?
	4. Hình vẽ bên có ........hình tam giác, ............tứ giác?
	5. Hình vẽ bên có . ...................đoạn thẳng,.................tam giác?

File đính kèm:

  • docDe thi Violympic V5 Lop 2.doc